Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD steunt Orange the World

Op 25 november start een wereldwijde actie van de Verenigde Naties genaamd Orange the World waar ook Nederland op grote schaal aan deelneemt. De Zoetermeerse VVD steunt deze actie van harte om aandacht te vragen voor wereldwijd geweld tegen vrouwen. In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), en 10 december (internationale mensenrechtendag) 16 dagen lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen.

De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is.Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is bewustwording onder burgers over de aard en omvang van het probleem. De Zoetermeerse VVD steunt daarom deze actie. Meer informatie is te vinden op www.orangetheworld.com