Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD: geen extra subsidie Storytellers in 2020

De afgelopen weken laaide de discussie op sociale media en in de reguliere media weer op: Storytellers krijgt van het college geen subsidie voor de openluchtvoorstellingen in het Buytenparktheater of voor het Historisch Festival Zoetermeer. Ook kregen ze geen subsidie hiervoor van het Cultuurfonds. Dat Storytellers geen structurele subsidie krijgt van de gemeente is geen nieuwe ontwikkeling, want dit was de afgelopen jaren ook al het geval. Toch heeft Storytellers hier nooit van geleerd, want elk jaar weer was het weer een 'verrassing' voor hen en, net zoals de afgelopen jaren, leidde de berichtgeving in de media op 18 november jl. tot een fel debat. De Zoetermeerse VVD heeft een duidelijk standpunt ingenomen: de gemeenteraad moet Storytellers geen extra subsidie en geen onverdiende voorkeurspositie geven.

'Er zijn ongeveer 70 aanbieders van kunst- en cultuuractiviteiten in Zoetermeer. Het is een schande dat de raad alweer zwicht voor de heisa die Storytellers in de media aanzwengelt', aldus VVD-raadslid Thera Hoekstra: 'Dit is oneerlijk tegenover alle andere aanbieders. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er een club, ZZP’er of stichting is die niet graag structureel geld krijgt voor wat ze doen, maar zij maken er geen halszaak van als ze het niet krijgen. Alleen omdat Storytellers dit keihard via de media speelt, krijgen ze weer extra subsidie zonder dat hier een goede reden voor is. Zo hebben ze bijvoorbeeld nog niet eens een aanvraag voor subsidie uit het evenementenbudget 2020 voor het Historisch Festival Zoetermeer ingediend!

Nu de gemeenteraad toch heeft beslist om Storytellers extra geld te geven, worden de andere aanbieders naar het oordeel van de Zoetermeerse VVD in de steek gelaten. Thera Hoekstra: 'Er is een beperkt budget voor kunst en cultuur en het is de verantwoordelijkheid van de Raad om hier eerlijk mee om te gaan en de belangen van alle aanbieders tegen elkaar af te wegen. We lopen nu het risico dat andere aanbieders minder krijgen dan waar ze recht op hebben. Dit is oneerlijk en de Zoetermeerse VVD is hier dan ook tegen.'.