Log in op Mijn VVD

Eikenprocessierups - natuurlijk aanpakken?

In de media werd gemeld dat uit een rondgang onder gemeenten is gebleken dat deze in toenemende mate gebruik maken van natuurlijke methoden om overlast door de eikenprocessierups tegen te gaan. De methode ‘wegzuigen’ zou juist minder gebruikt gaan worden. VVD raadslid Jan Willem Schotel: ‘De fractie van de Zoetermeerse VVD is van mening dat effectieve bestrijding van de eikenprocessierups in het belang is van de inwoners van onze stad. De VVD is tevens van mening dat het mooi zou zijn als toekomstige overlast zou kunnen worden verminderd of zelfs voorkomen door het gebruik van natuurlijke methoden.’.

Over de huidige en toekomstige aanpak van de eikenprocessierups heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen aan het college gesteld. De liberalen willen weten wat de aanpak is geweest in het afgelopen jaar, een jaar waarin landelijk de eikenprocessierups voor grotere overlast heeft gezorgd dan in voorgaande jaren Heeft het college inzicht of deze aanpak voldoende is geweest om overlast tot een minimum te beperken?

 Jan Willem Schotel: ‘De aanpak zou ook deels kunnen bestaan uit het creëren van gunstige leefomstandigheden voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals insectenetende vogels, vleermuizen en insecten. In hoeverre is dit reeds onderdeel van de aanpak of een geplande aanpak? Is dit naar de mening van het college voor een stad als Zoetermeer een goede benadering?’.