Log in op Mijn VVD

Denkt u mee over de nieuwe burgemeester?

Burgemeester Aptroot maakte onlangs bekend dat hij per 31 maart 2020 afscheid neemt. De Vertrouwenscommissie heeft een concept profielschets van de nieuwe burgemeester opgesteld. Iedere inwoner van Zoetermeer kan daaraan bijdragen. Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD heeft fractieoverleg Rob Duiven zitting in de Vertrouwenscommissie. Ga naar de deze pagina van de site van de gemeenteraad om te zien op welke manier dat kan!
 
De reacties worden meegenomen bij de besprekingen over de definitieve profielschets. De Vertrouwenscommissie biedt de concept profielschets in een openbare raadsvergadering aan de gemeenteraad aan. Dit gebeurt in aanwezigheid van de commissaris van de Koning (CdK) in Zuid-Holland. Na bespreking stelt de raad de profielschets vast en biedt deze vervolgens aan de CdK aan. Vervolgens hebben geïnteresseerden drie weken de tijd om een brief te sturen. Na een voorselectie door de CdK voert de Vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten.
 
De Vertrouwenscommissie, die de zoektocht naar de nieuwe Zoetermeerse burgemeester begeleidt, bestaat uit twaalf gemeenteraadsleden, de griffier als secretaris, de gemeentesecretaris en wethouder Jan Iedema in de rol van adviseur van de Vertrouwenscommissie.