Log in op Mijn VVD

Vuurwerk in Zoetermeer

De vuurwerkdiscussie is op landelijk èn op lokaal niveau een hot topic. Zo stuurde Klaas Dijkhoff al een mail naar alle VVD’ers over de discussie daarover binnen de landelijke fractie. Sindsdien heeft onder andere de Rotterdamse VVD besloten om vooruitlopend op de Rijksoverheid vuurwerk in de hele gemeente in de ban te doen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft besloten te gaan werken aan een verbod op knal- en pijlvuurwerk. Hoe kijkt de Zoetermeerse VVD tegen de lokale vuurwerkdiscussie aan?

Vuurwerk tijdens oud en nieuw

Liberaal uitgangspunt is: “Mijn vrijheid houdt op waar die van een ander begint”. Dat uitgangspunt staat centraal in vrijwel elke liberale discussie. In dit geval betekent dit dat iemand zijn vrijheid om vuurwerk af te steken botst met de vrijheid van iemand anders zijn vrijheid om in rust het nieuwe jaar te beginnen. Met dat uitgangspunt in ons achterhoofd kijken wij naar het vuurwerkbeleid. Vuurwerk kent nadelen, ook wanneer het op een juiste en legale manier gebruikt wordt, van milieu en gezondheidsklachten tot stress en verwondingen bij mens en dier.

Het is dan ook niet gek dat in ons land al jaren het gebruik van vuurwerk beperkt wordt. Daarnaast is de periode waarop het afsteken van vuurwerk legaal is, de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. De legale afsteekperiode is nu van 18.00 uur tot 02.00 uur, 8 uur per jaar is de vrijheid om vuurwerk af te steken vooropgesteld aan de vrijheid er geen last van te hebben. Ook het kaliber van het vuurwerk is al jaren ingeperkt en lijkt gezien de huidige discussie verder beperkt te gaan worden.

De huidige discussie gaat, in ieder geval binnen de VVD, niet zozeer over bovengenoemde, de meeste mensen gunnen elkaar 8 uur per jaar de ruimte die het afsteken van vuurwerk opeist. De discussie gaat dan ook vooral over geweld en vandalisme met vuurwerk. Om dat geweld en vandalisme tegen te gaan hebben onder andere burgemeesters en politie de wens uitgesproken om vuurwerk deels of geheel uit te bannen.

De goeden laten lijden onder de kwaden?

Daarmee komen we op een andere typisch liberale discussie: mag je de vrijheid van de groep beperken omdat een minderheid zich misdraagt? Het antwoord op die vraag is niet zwart of wit, bij ernstige maatschappelijke gevolgen is de groep bereid om meer van zijn vrijheden op te geven, dan wanneer de overlast klein en te overzien is. De vraag wordt dan of het plezier wat men uit het afsteken van vuurwerk op oudejaarsnacht haalt opweegt tegen het vandalisme en geweld wat, uitgaande van wat burgemeesters en politie zeggen, door het afsteken van vuurwerk wordt veroorzaakt.

Plezier is moeilijk te meten, we weten dat men afgelopen jaar weer bereid was een recorduitgave aan vuurwerkaankopen te besteden, iets wat in ieder geval aangeeft dat de wens om vuurwerk af te steken de afgelopen jaren in financiële termen niet is verminderd.

Vandalisme is in materiele schade makkelijker te meten, die schade zou eventueel gecompenseerd kunnen worden met een vuurwerkaccijns. Schade is er ook in de vorm van letsel in de ergste gevallen zelfs met dodelijke afloop. Deze schade is onmogelijk in euro’s uit te drukken en, afhankelijk van aan wie je het vraagt, is het of belangrijker dan alles of een onderdeel van het leven.  De concrete stelling/oproep/belofte waarover de huidige discussie gaat is in onze optiek de volgende: “Door een algeheel verbod op vuurwerk, wordt het handhaven van overlast door het afsteken van (ilegaal) vuurwerk, geweld met vuurwerk, brandstichting, aanvallen van hulpverleners en politiemensen en vadalisme met vuurwerk makkelijker.  Een goed bestuurder stelt zichzelf vervolgens de vragen “Hoeveel makkelijker?, Gaat het probleem helemaal of deels weg?” Op die vragen weet niemand het antwoord. Politieoptreden tegen vuurwerkoverlast is nu buiten het oudjaarsfeest om ook al lastig, terwijl tijdens deze periode vuurwerk in zijn geheel is verboden.

Daarnaast zien wij ook dat vuurwerk dat voor geweld en vernieling wordt gebruikt zelden legaal vuurwerk is. De vraag is dan ook of je geweld en vernieling met vuurwerk dan ook daadwerkelijk voorkomt met een algeheel, landelijk verbod van alle vuurwerk. Het antwoord op die vraag is wat de VVD zowel landelijk als lokaal bezig houdt. Het is aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer over de wenselijkheid en handhaafbarheid van een algeheel of gedeeltelijk landelijk van alle vuurwerk een oordeel te geven. De VVD-fractie heeft besloten te gaan werken aan een verbod op knal- en pijlvuurwerk. Om de mensen op een normale manier van de jaarwisseling te kunnen laten genieten en daarbij wat siervuurwerk te kunnen afsteken. Maar ook om agenten en hulpverleners te kunnen beschermen tijdens hun werk. Naast het aanscherpen van het verbod op vuurwerk moeten het komende jaar nadrukkelijk ook hufters en tuig nog harder worden aangepakt.

Vuurwerk in Zoetermeer

De concreet voorliggende vraag aan de Zoetermeerse VVD fractie is of wij vooruitlopend op landelijke regelgeving en een eventueel landelijk (algeheel) verbod op vuurwerk nu voor de gemeente een lokaal vuurwerkverbod willen instellen. Onder andere de Rotterdamse VVD heeft dat immers wel gedaan.

Het antwoord daarop is nee. De Zoetermeerse VVD is er niet van overtuigd dat een vuurwerkverbod voor alleen de gemeente de gewenste effecten, minder geweld en vandalisme, zal hebben. Wij denken dat door alleen lokaal strengere regels in te voeren de handhaafbaarheid niet toeneemt en daarmee het geweld en vandalisme ook niet zullen afnemen. Onze burgemeester heeft overigens ook aangegeven een lokaal verbod zónder landelijk verbod niet te kunnen handhaven.

Met een lokaal verbod blijft het namelijk gewoon mogelijk om vuurwerk te kopen en bezitten, daar kunnen wij als gemeente simpelweg geen regelgeving over maken. Daarnaast beschikt het Zoetermeerse politiekorps niet over de benodigde capaciteit om tijdens oudjaar in de hele stad te kunnen surveilleren om te controleren of het legaal gekochte vuurwerk netjes in de verpakking blijft.

Waar de Zoetermeerse VVD wel voorstander van is en blijft, is om – als er geen landelijk verbod op vuurwerk komt - een beperkt aantal (in verband met de handhaafbaarheid) kwetsbare plekken te blijven beschermen met de status als vuurwerkvrije zone. Afgelopen jaar hebben bewoners de mogelijkheid gekregen om naast het stadscentrum gebieden aan te dragen als vuurwerkvrije zones. Voor volgend jaar zullen wij samen met de inwoners, los van eventuele nieuwe regelgeving, opnieuw kijken welke plekken vuurwerkvrij moeten zijn om zo de meest kwetsbare plekken te beschermen tegen vuurwerk.