Log in op Mijn VVD

Delegatie gemeenteraad op bezoek bij IKC De Vijverburgh

VVD-fractievoorzitter Rob Duiven ging vrijdag 7 februari samen met collega-raadsleden Margot Kraneveldt (PvdA) en Francijn Brouwer (CU/SGP) namens de Gemeenteraad Zoetermeer op bezoek bij groep 8 van IKC De Vijverburgh. In brieven aan de gemeenteraad hadden de leerlingen in het kader van een schrijfopdracht zaken aangekaart die aandacht vragen, zoals te hard rijden in de straat, te weinig bomen en meer leuke speelplaatsen. De leerlingen gingen daarover met de raadsleden in gesprek.

Rob Duiven: ‘Het was geweldig leuk om te doen. De kinderen mochten hun punten die ze in de brieven hadden genoemd toelichten. Het was mooi om te zien dat ze niet alleen hun klachten en wensen goed konden toelichten maar ook hele concrete ideeën aandroegen voor mogelijke oplossingen’. Daarbij werden ook lastige afwegingen en keuzes niet uit de weg gaan. Je kunt immers vaak op verschillende manieren naar een probleem kijken en ook verschillende oplossingen bedenken. Rob Duiven: ‘De leerlingen gingen daarover ook vooral met elkaar is gesprek. Dat was mooi om te zien’.