Log in op Mijn VVD

Energietransitie: haalbaar en betaalbaar

De Zoetermeerse VVD heeft maandag 17 februari het geactualiseerde Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer voor de periode 2020 – 2023, gesteund. Dit programma omvat twee hoofdonderwerpen: de energietransitie in de gebouwde omgeving en groen & biodiversiteit. De ambitie voor de energietransitie is in 2040 een aardgasvrije gebouwde omgeving hebben. Dit moet samengaan met een verbetering van de kwaliteit van de woningen qua gezondheid. De nota geeft aan op welke wijze de ambities worden gerealiseerd. ‘De VVD steunt deze plannen. Maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Wat de VVD betreft twee kernbegrippen uit het raadsvoorstel’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel.

Jan Willem Schotel: ‘Er zijn voor de VVD drie dingen belangrijk. De VVD vindt dat de energietransitie nodig is. We hebben wereldwijd een groot probleem en een grote uitdaging. De klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen moeten we beperken. Ook door hier in Zoetermeer bezig te zijn’.

De VVD vindt ook groen van groot belang. Groen is een levensvoorwaarde. De teruggang van soortenrijkdom, van 'biodiversiteit', als gevolg van menselijk handelen is daarbij meer dan alarmerend.

Jan Willem Schotel: 'Niet het minste punt is dat Zoetermeer steun nodig heeft. Een dan doel ik niet alleen op de noodzakelijke steun van de regio, van de provincie, van het rijk of van nog grotere organisaties. Maar met name ook de steun die we absoluut nodig hebben van de inwoners van de stad. Van de bewoners, eigenaren en huurders van de huizen waar aanpassingen nodig zijn. Van de bewoners van de wijken die op de schop gaan. Van de minima en van de meerverdieners. En daarbij zeker van de grote groep met een middeninkomen, die wel willen bijdragen aan de uitdaging van de energietransitie, maar die bang zijn buiten regelingen voor hulp en ondersteuning te vallen. Wat de VVD betreft mag de energietransitie niet leiden verdere inkomensnivellering’.