Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD blij met steun in Rokkeveen voor onderhoud Rosarium

De Zoetermeerse VVD was dinsdagavond 18 februari aanwezig bij de goed bezochte wijkbijeenkomst over het onderhoud van het Rosarium in het Floriadepark. Veel buurtbewoners waren afgekomen op de oproep van de gemeente om het Rosarium door buurtgenoten te laten onderhouden. Zulke initiatieven passen goed bij het standpunt van ‘haalbaar en betaalbaar groen’ zoals VVD-raadslid Jan Willem Schotel 17 februari benadrukte in de gemeenteraad bij de behandeling van het raadsvoorstel Programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

De Zoetermeerse VVD ziet het samenwerken van de wijkbewoners als een mooie manier om de sociale cohesie in de wijk Rokkeveen te verbeteren. Tijdens de avond zelf kwamen als snel verschillende ideeën van de buurtbewoners hoe het onderhoud het best te organiseren. Of zoals VVD-commissielid Harm Meijer het aangaf: ‘Er ontstaat een mooi stukje ondernemerschap’. Al met al een goede bijeenkomst voor Zoetermeer.

De gemeente is op zoek naar vrijwilligers voor onderhoud van het Rosarium, de rozentuin in Rokkeveen. Het Rosarium is een landschapstuin in het Floriadepark in de wijk Rokkeveen, het is aangelegd tijdens de Floriade.

De gemeente stopt vanwege bezuinigingen zelf met het onderhoud van het Rosarium, maar vindt het zonde als de tuin zou verdwijnen. In een brief aan omwonenden is gevraagd wie er bereid zou zijn om, samen met andere vrijwilligers het onderhoud van het Rosarium over te nemen. Het Rosarium is in 2008 geopend als herinnering aan de Floriade in 1992. Er zijn minimaal tien tot twaalf vrijwilligers nodig om het Rosarium te onderhouden. Het werk bestaat uit schoffelen, snoeien en bemesten