Log in op Mijn VVD

Armoedebeleid 2020

De afgelopen maanden heeft de Zoetermeerse gemeenteraad gesproken over re-integratie, schuldenaanpak en armoedebeleid, deze thema’s komen samen in de ‘Kadernota Meedoen met Meerwaarde’.

 

Door heftige levensgebeurtenissen zoals een overlijden, verlies van je baan of een faillissement, kan het zomaar zijn dat alles uit het lood gaat hangen en mensen in aanraking komen met armoedeproblematiek.


Als je in zo’n situatie beland is het geweldig dat we in een land leven waar je direct hulp kunt krijgen van de overheid, je mag zonder schaamte en taboe aankloppen, sterker nog, de overheid zet er zelfs op in dat je zo snel mogelijk gevonden wordt. Hier mogen we trots op zijn. Dit toont aan dat we een welvarend land zijn. Voor inwoners met geldproblemen ligt de focus van de VVD op voorkomen.


Daar waar voorkomen niet is gelukt moeten we er vooral voor zorgen dat mensen via een springplank zo snel mogelijk de armoede kunnen ontstijgen.

Daarbij moeten we inzetten op onderwijs, achterstanden wegwerken, en mensen leren budgetteren. Dat doen we niet door hen te ontzorgen maar door mensen de kracht te geven om weer op hun eigen benen te kunnen staan.


In zo’n welvarend land betalen de inwoners belastingen om dit alles mogelijk te maken.

Zij betalen die belasting in het vertrouwen dat de bestuurders en volksvertegenwoordigers dat geld zo effectief en nuttig mogelijk besteden. In dit geval dat de besteding van de armoede budgetten ertoe leiden dat minder mensen in een armoedesituatie zitten. Daarvoor is het nodig te weten welke armoede instrumenten het meest effectief zijn.


In 2014 al diende de Zoetermeerse VVD een voorstel in om het armoedebeleid effectiever te laten landen. Zoetermeer geeft al jaren veel meer geld per inwoner uit dan andere gemeente. En ook al jaren heeft Zoetermeer meer armoede dan andere gemeente….

Het armoedebeleid vertaalt zich dus nog steeds niet in vermindering van het aantal huishoudens met een laag inkomen.


Net als iedere andere partij willen wij dat mensen armoede kunnen ontstijgen en gelukkiger kunnen worden. Als stad geven we al jaren veel geld uit (ruim 11 miljoen per jaar voor armoedebeleid op een begroting van een kleine 400 miljoen) om dat mogelijk te maken, maar helaas lijkt dat maar niet te werken.

 
Ondanks vragen van de VVD in 2014, 2017 en 2018 naar het inzicht in het effect van de gebruikte instrumenten, is hier niets mee gebeurd. Het geduld is ondertussen echt op aan het raken en we willen nu weten wat wel en wat niet werkt!

 
De wethouder Armoede wil gratis ontbijt aanbieden aan kinderen die met honger op school komen. Aansluitend bij wat wij eerder noemde is dit wat ons betreft geen goede focus. Het is namelijk geen focus op preventie. Op deze manier leer je ouders geen prioriteiten stellen en armoede ontstijgen, maar komt de overheid het wel oplossen. Het is niet de oorzaak van het probleem aanpakken, maar symptoombestrijding.


Wij steunen het idee voor deze verkenning dan ook niet en willen met een eventueel akkoord op deze nota afspreken dat er een separaat raadsvoorstel zal komen voor eventuele uitwerking van dit initiatief. Hetzelfde geld voor de plannen rondom belkosten en het idee om prepaid tegoeden uit te gaan delen…

 
Kortom.


Niemand is een leven in armoede gegund. De Zoetermeerse VVD zou daarom heel graag zien dat er veel meer aandacht besteedt wordt aan vaardigheden die mensen ook écht helpen uit de armoede te komen, zoals begeleiding bij financieel beheer.


De nadruk hierbij zou wat ons betreft veel meer moeten liggen in het helpen van mensen zich te wapenen tegen een leven in armoede, en ze een juist zetje in de rug te geven voor eigen ontwikkeling, zodat hopelijk in de toekomst meer mensen het heft in eigen hand kunnen nemen.


Want, de Zoetermeerse VVD gelooft in ambitieuzere doelstellingen om mensen te begeleiden naar zelfredzaamheid. Wij geloven dat de cirkel van armoede door de generaties heen is te doorbreken en maken ons hier hard voor.


Vivianne van Yperen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.