Log in op Mijn VVD

Covid-19: gezondheid inwoners voorop, maar ook oog voor ondernemers

Het Corona-virus (Covid-19) heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. In de eerste plaats voor de gezondheid van de inwoners. Alles op alles moet worden gezet om het aantal besmettingen zoveel mogelijk in te dammen en de gevolgen van die besmettingen te beperken. En dat gebeurt, ook in Zoetermeer. In navolging van de maatregelen die voor heel Nederland gelden, worden ook in Zoetermeer door het stadsbestuur met de nodige daadkracht de zaken aangepakt en geregeld. ‘De raad wordt door het college goed op de hoogte gehouden van die aanpak’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de lokale politiek heeft met de gevolgen te maken. Zo zijn alle vergaderingen van de raad en commissies tot 1 april geannuleerd. Maar uiteraard houden wij wel de politieke vinger aan de pols.’.

In de tweede plaats treft het Corona-virus namelijk ook de economie, zowel op nationaal als op lokaal niveau. ‘Het zijn bijzondere tijden. Voor iedereen. Maar zeker ook voor de Zoetermeerse ondernemers en het MKB. Bijvoorbeeld in de horeca, waar de ondernemers hun zaken zien leegstromen. Het coronavirus raakt onze ondernemers dus erg hard. Landelijk zijn al maatregelen genomen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen’, aldus Rob Duiven: ‘Ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bijvoorbeeld bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.’.

Ook gemeenten heffen belastingen. Zo zijn de afgelopen maand de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Rob Duiven: ‘Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit zodat ze deze periode kunnen doorkomen. Het zou enorm helpen als ondernemers ook uitstel kunnen krijgen vanuit de gemeente van deze belastingen zodat deze geen hap uit hun liquiditeit neemt.’. De Zoetermeerse VVD heeft daarover aan het college (technische) vragen gesteld. Gevraagd is onder meer of Zoetermeer de landelijke aanpak voor het ontzien en ontzorgen van ondernemers gaat vertalen naar de lokale situatie, bijvoorbeeld door het verlenen van uitstel voor de gemeentelijke belastingen. En of daarover contact wordt onderhouden met de lokale ondernemers en ondernemersverengingen.