Log in op Mijn VVD

Zoetermeer en de Corona-crisis

Maandagavond 20 april vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad voor het eerst sinds het moment dat vanwege het Corona-virus Nederland in een ‘smart lock-down’ ging. Een bijzondere vergadering, niet alleen vanwege het onderwerp maar ook vanwege het feit dat de vergadering voor het eerst op digitale wijze werd gehouden. Maar ook bijzonder omdat de gemeenteraad voor het eerst werd geleid door waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. Voor de Zoetermeerse VVD gaf fractievoorzitter Rob Duiven een reactie op de uitgebreide briefing door het college van de maatregelen die gemeente heeft ingesteld en uitvoert. 

Veel van de in de uitgebreide briefing genoemde maatregelen waren al bekend. Het college heeft namelijk vanaf de start van de uitvoering van de maatregelen de raad door middel van informatieve memo’s uitvoerig op de hoogte gehouden. Deze memo’s zijn openbaar en op de site van de gemeenteraad te vinden (link).

Hieronder de tekst van de bijdrage van VVD-fractievoorzitter Rob Duiven.

Ten eerste wil ik stilstaan bij het leed dat het coronavirus ook in Zoetermeer heeft veroorzaakt. Wij leven mee met de nabestaande van de overleden patiënten in Zoetermeer, en hopen dat de Zoetermeerders die op dit moment in het ziekenhuis tegen dit virus vechten zo snel mogelijk weer gezond naar huis kunnen.

Dank voor de uitvoerige toelichting op de corona-maatregelen zoals die in en voor Zoetermeer gelden. De maatregelen worden voor een groot deel landelijk en regionaal vastgesteld en de rol van de gemeente is daarin vooral uitvoerend. Gelukkig gaat dit Zoetermeer goed af, dat is positief. De Zoetermeerse VVD wil het college, ambtenaren, hulpverleners en alle anderen die Zoetermeer en de Zoetermeerders door de Corona-crisis Heen trekken, daar graag voor dankzeggen en de waardering over uitspreken. En uiteraard oproepen deze lijn ook de komende periode voort te zetten.

Morgen zal de premier Mark Rutte ons land weer toespreken en dan weten we weer iets meer over hoe lang deze maatregelen gaan duren. Alles wijst erop dat Nederland, en dus ook Zoetermeer, nog geruime tijd te maken zal hebben met het corona-virus en de impact die dat heeft op de samenleving en economie. Zaak is de sprint van de afgelopen weken om te zetten naar een duurloop die we weken, zo niet maanden, moeten zien vol te houden. Zaak is ons daarop goed voor te bereiden. Mijn vraag aan het college is snel te starten met het ophalen van ideeën en het maken en doorrekenen van plannen voor de lange termijn en de raad daarover te informeren en bij te betrekken.

Naast de directe slachtoffer die het virus maakt is er ook voor veel andere een gigantische impact die voor een groot deel voortkomt uit de genomen maatregelen. Terecht heeft de gemeente, naast het rijk, oog en oor voor onze ondernemers, winkeliers, zzp’ers en alle anderen die direct qua inkomen en omzet, de impact van de maatregelen voelen. Maar ook verenigingen en organisaties in cultuur en dienstverlening ondervinden de last van een nagenoeg stilgelegde samenleving en economie voelen. De maatregelen die het rijk en gemeente hebben uitgevaardigd dienen daarom slagvaardig en met coulance te worden uitgevoerd. Vragen moeten snel beantwoord blijven, financiële middelen en compensaties moeten snel worden overgemaakt. De focus op een goede uitvoering is dus essentieel. In die uitvoering mag geen verslapping optreden.      

De maatregelen die horen bij wat de 1½-meter samenleving wordt genoemd, gelden voor iedereen. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk. Verslapping kan leiden tot nieuwe uitbraken, met dramatische gevolgen. Ik wil dan ook complimenten maken aan het overgrote deel van onze inwoners, die zich aan de regels houden. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn. Tegelijkertijd is er een beperkte groep die de regels overtreden. De maatregelen werken alleen als we ons daar allemaal aan houden, tegen overtreden moet dus krachtig worden opgetreden. Dat gebeurt ook, zo heeft de burgemeester toegelicht. En terecht! De VVD steunt deze aanpak.

We zijn met z’n allen dus bezig met een duurloop, een corona-marathon. Een kwestie van volhouden. Een zo’n duurloop volbreng je het makkelijkst als je dat met de hele groep doet. In dit geval met alle Zoetermeerders. Iedereen doet mee. Degenen die hulp nodig hebben, worden geholpen. Want alleen zo halen we met z’n allen de eindstreep!