Log in op Mijn VVD

Corona-crisis: VVD in gesprek met ondernemend Zoetermeer

Dinsdag 21 april 2020 heeft de regering de maatregelen omtrent de Corona-crisis verlengd. Dat betekent ook dat voor veel ondernemers de onzekerheid langer blijft duren. De fractie van de VVD Zoetermeer gaat graag de Zoetermeerse ondernemers in gesprek over hoe de gemeente deze ondernemers kan helpen bij het overbruggen van de Corona-crisis. Dinsdag 28 april wordt daarom een digitaal spreekuur georganiseerd gaat de fractie digitaal in gesprek met iedereen die ideeën of problemen wil uitwisselen. Aanmelden kan via deze link, de deelnemers ontvangen dan dinsdag 28 april een link naar het gesprek. Naast de lokale VVD sluiten ook Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD), Provinciale Statenlid Peter van Waaij (VVD) en wethouder economie Jan Iedema aan. 'Een hoop ondernemers verkeren in zwaar weer door de Coronacrisis, wij willen hen de mogelijkheid bieden om de pijnpunten op de juiste plek te laten landen', aldus de fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD Rob Duiven: 'We voelen als lokale partij de noodzaak om de ondernemers in de stad te helpen, dit gesprek moet ons helpen bij het maken van de juiste keuzes de komende tijd'.

Afgelopen Dinsdag kondigde premier Rutte een verlenging van de maatregelen aan. Veel ondernemers hadden gehoopt op wat meer ruimte om langzaamaan weer op te kunnen starten. De Raad voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ) stuurde vorige week ook al een brief naar de gemeenteraad met een roep om aanvullende hulp. 'Dit virus is een probleem van ons allemaal, alleen samen kunnen we dat overwinnen. Dat betekent ook dat we samen, gemeente en ondernemers, moeten zoeken naar de beste oplossingen om de economie niet om te laten vallen', sluit Rob Duiven af.