Log in op Mijn VVD

VVD: snel starten met maken plannen tegen impact recessie

De corona-crisis heeft grote impact op de Nederlandse en dus ook Zoetermeerse samenleving. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn zal deze crisis gevolgen hebben voor de economie van onze stad. In de vergadering van de gemeenteraad op maandag 18 mei heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven hiervoor aandacht gevraagd: 'We moeten helaas rekening houden met een flinke recessie. Veel ondernemers hebben het nu reeds zwaar en dit beeld zal de komende periode niet veel beter worden. Ook in onze stad. Als er een moment is waarop we moeten zorgen dat Zoetermeer aantrekkelijk blijft zodat ondernemers en inwoners hier blijven of komen, dan is het nu wel. Juist de komende tijd is het zaak te zorgen dat Zoetermeer vitaal blijft'.

'Maar dat gaat niet vanzelf. Dat vereist pro-actief handelen. Dat vereist het maken van lastige beslissingen. Niet gaan stutten wat bijna omvalt. Maar juist versterken wat kansrijk is', aldus Rob Duiven: 'Bijvoorbeeld op het terrein van technologische innovaties in de zorg. De VVD Zoetermeer heeft hier met enkele andere partijen tijdens het laatste najaarsdebat een motie over ingediend. Of het bevorderen van steun voor de lokale middenstand door het versterken van de rol van de wijkwinkelcentra'.

De Zoetermeerse VVD heeft daarom het college gevraagd nu te starten met het ontwikkelen van scenario’s om een plan van aanpak op te stellen om Zoetermeer ook na corona vitaal en bruisend te houden. Het college pakt deze handschoen graag op. Ook de raad zal uiteraard betrokken worden om de plannen vorm te geven. 'Samen houden we Zoetermeer vitaal!', sloot Rob Duiven zijn pleidooi in de raad af.