Log in op Mijn VVD

Resultatendebat 2020: bezuinigen en vernieuwen

Dinsdag 2 juni 2020 vond het jaarlijkse resultatendebat plaats. Het college legt dan verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Voor de Zoetermeerse VVD voerde fractievoorzitter Rob Duiven het woord. Hij memoreerde dat in 2019 pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden: ‘We bezuinigden voor € 14 miljoen, maar maakten ook ruimte voor initiatieven en vernieuwingen om de toekomst van onze stad veilig te stellen. De huidige corona-omstandigheden laten zien hoe belangrijk het is gemeentelijk huishoudboekje goed op orde te hebben. Niet alleen om de op de korte termijn ondernemers en inwoners ondersteuning te kunnen bieden. Maar ook om op de middellange en lange termijn de ideeën en plannen voor onze stad te kunnen blijven uitvoeren', aldus Rob Duiven. Hij gaf aan zeer benieuwd naar de uitwerking van de post-corona scenario’s waarom de VVD op 18 mei jl. in de raad heeft gevraagd en het college heeft toegezegd die te ontwikkelen.

En belangrijk thema was ook het onderwerp veiligheid. Rob Duiven vroeg aandacht voor onder meer veiligheid in de woningen, de aanhoudende problemen met problematische jeugdbendes en jongeren die de lokroep van het criminele circuit niet kunnen weerstaan en de noodzaak alert te blijven voor radicalisering: ‘Op dit moment staan twee Zoetermeerders terecht op verdenking van het beramen een terroristisch misdrijf. Gelukkig zijn deze twee verdachten op tijd gearresteerd. Maar voor terroristen is in Zoetermeer geen plaats! De VVD vindt aandacht voor radicalisering daarom essentieel om terroristen in Zoetermeer geen kans te geven’.

Harde noten kraakte hij over de aansturing en de kostenbeheersing van de jeugdzorg en de wmo. Die zijn nog steeds niet op orde. Rob Duiven: ‘In het voorjaarsdebat heb ik het college al opgeroepen pro-actiever te zijn in het kader van de versnelde uitvoering van het actieplan Bouwen aan toekomstbestendige jeugdhulp. Tegenvallers aan extra kosten van zo’n 5 ½ miljoen op de jeugdhulp en 2½  miljoen op de wmo horen toch echt tot het verleden te gaan behoren. En die overschrijdingen gaan ten koste van andere belangrijke zaken voor Zoetermeer: wonen, veiligheid, sport, cultuur, groen, duurzaamheid etc.’, aldus Duiven: ‘De stad kan niet worden kapot bezuinigd om een ogenschijnlijk bodemloze put te dempen. Er moet dus grip komen op de kosten voor het sociaal domein! 2019 lijkt daarvoor een verloren jaar te zijn geweest.  De VVD verwacht dat 2020 een kentering laat zien en dat in het resultatendebat in 2021 eindelijk geconstateerd kan worden dat de kosten door jeugdzorg en wmo niet hoger zijn uitgevallen dan begroot’

Rob Duiven: ‘In 2019 is gestart met ombuigen en vernieuwen. De VVD pleit voor het zuinig, zinnig, verstandig en toekomstgericht omgaan met beschikbare geld. Om ook de komende jaren Zoetermeer financieel gezond maar bovenal vitaal te houden’.