Log in op Mijn VVD

VVD blij met komst Michel Bezuijen als burgemeester Zoetermeer

De Zoetermeerse VVD is blij met de komst van VVD'er Michel Bezuijen als burgemeester van Zoetermeer. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in een extra raadsvergaderiring op donderdag 18 juni 2020 Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Met Michel Bezuijen krijgt Zoetermeer een bekwaam en aimabel bestuurder, iemand die zijn sporen in het openbaar bestuur reeds ruim heeft verdiend. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren om de belangen van onze stad te dienen'. Michel Bezuijen (24 juni 1966) is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Rijswijk. Eerder was hij van 2003 tot 2013 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor deed hij al bestuurlijke ervaring op als raadslid in dezelfde gemeente en was hij geruime tijd werkzaam als senior onderzoeker en adjunct-directeur bij het Crisis Onderzoeks Team (COT) van de universiteit Leiden.

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Voor de VVD zat Rob Duiven in de commissie. VVD-wethouder Jan Iedema was één van de drie adviseurs van de commissie. Er hebben 11 kandidaten op de vacature gereageerd. In de besloten raadsvergadering van 18 juni heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de besloten vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Michel Bezuijen als eerste kandidaat wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Zoetermeer.

 De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister stelt, mede op basis van het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester per 1 oktober 2020 wordt geïnstalleerd.