Log in op Mijn VVD

Ook gemeenteraad wil niet gedwongen worden de stad kapot te bezuinigen

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op maandag 13 juli 2020 besloten te onderzoeken op welke manier de gezamenlijke gemeenten de rijksoverheid ertoe kunnen bewegen om voldoende geld aan de gemeenten te geven. Onderzocht wordt hoe groot de actiebereidheid is van de andere gemeenten. Dit besluit was unaniem; alle leden van de raad hebben de motie ondertekend. Ook de fractie van de VVD heeft met overtuiging achter het besluit geschaard. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen. De rek is eruit. Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 13 juli is een Actiecomité benoemd om het voortouw te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken. Voor de VVD zit VVD-raadslid Vivianne van Yperen in het comité. Het comité heeft als taak op zoek te gaan naar de actiebereidheid bij de andere gemeenten om te zien of we met elkaar een vuist kunnen maken en kunnen zorgen voor genoeg middelen van het rijk om de steden en dorpen goed te laten functioneren.

De financiële positie van Zoetermeer, en vele andere gemeenten in Nederland, wordt veroorzaakt door verschillende maatregelen die het rijk heeft genomen en die ertoe hebben geleid, dat de gemeenten niet kunnen rondkomen. Het tekort komt landelijk neer op een tekort van circa 2,5 miljard euro per jaar en voor Zoetermeer betreft het ieder jaar zo’n 17,5 miljoen euro. Dit zijn tekorten die al bestonden vóór corona toesloeg. 'De gemeente staat klaar om uit onder andere de inkomsten van de Eneco-gelden te redden wat er te redden valt om de corona-tegenslagen op te vangen', aldus Rob Duiven: 'Dat is vooralsnog geen probleem omdat het gaat om uitgaven die we nu één keer moeten doen. Het probleem met de hiervoor genoemde tekorten is dat ze ieder jaar terugkomen en dat kan niet meer worden opgelost door geld uit de reserves te halen'.

Vorig jaar heeft Zoetermeer om alle financiële moeilijkheden op te vangen een keuze gemaakt uit een reeks aan pijnlijke bezuinigingsvoorstellen en de raad zou in het najaar nog meer moeten schrappen, maar de raad heeft nu besloten dat het genoeg is. Rob Duiven: 'Geen van de raadsleden is in de gemeentelijke politiek gegaan om de stad kapot te bezuinigen. Alle acties die de wethouders en de colleges van de gemeenten hebben gevoerd in de richting van de regering en de Tweede Kamer hebben geen effect gehad. Het is nu aan de gemeenteraad om zijn verantwoordelijkheid te pakken en duidelijk te maken dat het zo niet langer kan'.