Log in op Mijn VVD

VVD: snel duidelijkheid invoering bezoekersregeling binnenstad

De gemeenteraad raad heeft in december vorig jaar besloten dat er een bezoekersregeling voor het parkeren in de binnenstad moet komen. De invoering van deze bezoekersregeling is een aantal keer uitgesteld. Ook de invoering per 1 september blijkt nu te zijn uitgesteld. Bewoners hebben bericht ontvangen dat belangrijke formele besluiten op dit moment nog niet zijn afgerond en dat onbekend is wanneer de bezoekersregeling kan ingaan.

VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘De VVD vindt het van groot belang dat de bewoners van de binnenstad nu zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de door de raad vastgestelde bezoekersregeling. Wij hebben daarom de volgende, eenvoudige vragen aan het college gesteld: waarom is de bezoekersregeling uitgesteld en wanneer wordt de regeling nu ingevoerd?’ De VVD hoopt snel een reactie van het college te ontvangen zodat ook de bewoners van de binnenstad eindelijk weten waar ze aan toe zijn.