Log in op Mijn VVD

Zoetermeer 2040: zonder ingrijpen wordt Zoetermeer ouder, armer en dommer

'Ontkennen kan niet meer: zonder ingrijpen worden we in Zoetermeer ouder, armer en dommer', zo begon VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op prikkelende wijze zijn pitch over het rapport 'De staat van Zoetermeer' van adviesbureau Louter in het raadsdebat over de visie op Zoetermeer 2040. Rob Duiven: ‘Het rapport laat ons zien wat veel inwoners al beginnen door te krijgen. Zij zien talentvolle kinderen uit Zoetermeer vertrekken omdat die elders een woning en goed betaald werk vinden. Ze verhuizen naar elders omdat de wijken door verloedering en eenzijdig woningaanbod minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Zij zien steeds meer sterke schouders uit Zoetermeer vertrekken. Sterke schouders die Zoetermeer hard nodigt heeft om de lasten van de toenemende zorg te dragen', aldus Rob Duiven: 'Zoetermeer, de groeistad van weleer, dreigt een vertrekstad te worden. We moeten dus nu ingrijpen. Niets doen is geen optie. Dus bouwen voor de sterke schouders. Aantrekkelijk bouwen en snel bouwen. Want bouwen in Zoetermeer is bouwen aan Zoetermeer'. Op 8 september vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over de toekomst van Zoetermeer. In het eerste deel lag de focus op de politieke duiding van het rapport. In het tweede deel van het debat zal het gaan over de ambities en oplossingsrichtingen. De datum van dit tweede deel van het debat is nog niet bekend. Met de opbrengst van beide delen gaat het college aan de slag om een visie uit te werken en aan de raad voor te leggen.

Het Louter-rapport maakt pijnlijk duidelijk dat met name de woonaantrekkelijkheid van Zoetermeer achterblijft ten opzichte van de regio. Voor een ‘newtown’ als Zoetermeer een ongemakkelijke constatering. Het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de gebouwde omgeving scoren lager. Ervaren overlast, gevoel van onveiligheid tasten het woongenot aan. Ook de sociale cohesie en gehechtheid aan de stad scoren lager dan in de regio. De VVD vindt dan de inhoud van het rapport weliswaar confronterend is maar ook concrete aanknopingspunten bieden om succesvol in te grijpen.

De focus ligt wat de VVD betreft daarbij op het behouden van Zoetermeers sterke schouders, het verder versterken van de woonaantrekkelijkheid en het versterken van de wendbaarheid van de arbeidsmarkt. Rob Duiven: 'De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Maar de sterkste schouders verlaten Zoetermeer. Steeds meer sterke schouders vertrekken uit Zoetermeer. Sterke schouders die Zoetermeer hard nodigt heeft om bijvoorbeeld de lasten van de toenemende zorg te dragen. De analyse in het rapport van de in- en uitstroomcijfers tonen dit aan. Door met name het investeren in de woonaantrekkelijkheid van de stad is dit tijd te keren. Want goed wonen is goed leven'.