Log in op Mijn VVD

Onhoudbaar: water staat de gemeenten aan de lippen en blijft stijgen

Op 4 september 2020 ontving de gemeenteraad weer een memo met een zoveelste onaangename verassing. Opnieuw met de verwachting dat de kosten in 2020 zullen stijgen. Het water staat de gemeente aan de lippen en blijft stijgen. En dat is onhoudbaar. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: 'Een pijnlijk bericht dat het college rekening houdt met een kostenstijging van € 2,76 mln. De financiële situatie van veel gemeenten, ook Zoetermeer, is onhoudbaar geworden omdat het rijk structureel onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Zoetermeer heeft vorig jaar 14 miljoen moeten bezuinigen: 'De rek is eruit! Het rijk moet inzien dat nog meer bezuinigen en verhogen van de lasten voor de inwoners onverantwoord en onacceptabel is'.

'Maar ook als gemeente moeten we niet stilzitten. De financiële uitdaging is groot genoeg dat ook wij er alles aan moeten doen om dat wat we in Zoetermeer wél kunnen beïnvloeden ook zo aanpassen dat we de kosten in de hand houden en wel passende zorg bieden. We blijven daarom als VVD hameren op een goede analyse vanuit het college. Waardoor komt de kostenstijging? Waar in de wet of de uitvoering zitten hiaten die zorgen voor enorme extra uitgaven? Wat kunnen we als gemeente zelf nog doen?', aldus Vivianne van Yperen: 'Er komen de laatste tijd niet meer kinderen in de jeugdhulp bij, ze blijven wel langer in een traject en de trajecten worden duurder. Dus dan durven we ook wel te stellen dat de zorg niet per se beter is geworden en jeugdigen erbij gebaat zouden zijn, als dat zo was geweest zou je nog kunnen verdedigen dat de extra uitgaven het waard zijn omdat de kwaliteit enorm is gestegen'.

'Het enige wat de afgelopen jaren is gestegen zijn de kosten en de zorgen. Zorgen om de jeugdigen, de gemeentelijke financiën en daarmee onze stad die we langzaam kapot moeten bezuinigen', zo stelt Vivianne (zie ook raad wil niet gedwongen worden de stad kapot te bezuinigen). De VVD wil niet dat de belastingen worden verhoogd en de spaarpot is inmiddels leeg. Hoe gaat het college er voor zorgen jeugdhulp verschuift naar het voorliggende veld? Dus geen formele zorg met een indicatie van een arts, maar dat kinderen geholpen worden door het eigen netwerk en eigen kracht, met vallen en opstaan. De VVD wil in kaart krijgen wat er precies mis gaat om ook concrete plannen te krijgen.

Het streven zou zijn ieder jaar op z’n minst een miljoen minder uitgaven, maar dan moet er goed onderzoek worden gedaan naar de omissies in het Zoetermeerse proces, aan de poort, tijdens een traject en om te voorkomen dat jeugdigen te snel terugkeren. Vivianne van Yperen: 'We moeten ons weer zorgen kunnen maken om de jongeren zelf, niet meer om het veel te weinige geld dat we krijgen van het Rijk of de inrichting van het systeem in Zoetermeer!'