Log in op Mijn VVD

Zoetermeer 2040: de VVD kiest voor wonen en werken

Dinsdag 15 september hervatte de gemeenteraad het debat over de toekomst van Zoetermeer naar aanleiding van het rapport van het adviesbureau Louter over de toekomst van Zoetermeer (zie voor het eerste deel: Zoetermeer 2040: zonder ingrijpen wordt Zoetermeer armer, ouder en dommer) . In dit tweede deel ook de tweede termijn van de inbreng van de Zoetermeerse VVD door fractievoorzitter Rob Duiven. Hij begon zijn bijdrage de raad er aan te herinneren dat als er niets zou veranderen Zoetermeer armer, ouder en dommer zou worden. Rob Duiven: 'De vraag is hoe we dat voorkomen. Want Zoetermeerders verdienen een kansrijke toekomst. Om zich in onze stad kunnen blijven ontplooien. Om zelf keuzes te kunnen maken hoe ze hun leven in Zoetermeer willen inrichten. Om zichzelf te kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te kunnen halen'. En wat de VVD betreft wordt dat gedaan door te focussen op het in Zoetermeer fijn kunnen wonen en werken. Zodat ook de sterke schouders die Zoetermeer zo hard nodig heeft in Zoetermeer blijven. Zodat we het niveau van de voorzieningen op peil blijft. Zodat Zoetermeer sociaal-economisch vitaal blijft'.

Rob Duiven:'Wat de VVD betreft kiezen we dus voor het bouwen of verbouwen van meer duurzame, voor elke beurs betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen. Gebruik makend van Zoetermeers sterke punten zoals het vele groen, de uitstekende bereikbaarheid en de mogelijkheden voor sport en recreatie. Woningen voor bijvoorbeeld jonge mensen en studenten die die net starten op de woningmarkt en later perspectief hebben op een koopwoning. Voor bijvoorbeeld 40+ gezinnen die we met een voldoende en gevarieerd aanbod in het hogere segment van de sociale woningbouw, middenhuur of middenkoop voor de stad willen behouden. Voor bijvoorbeeld ouderen met het aanbod van betaalbare aantrekkelijke huur- of koopwoningen, maar ook in het hogere segment van de markt, die plaats willen maken voor jonge gezinnen die aan het begin van hun wooncarrière staan. Kortom, een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod die ook de samenstelling van de wijken ook gedifferentieerder en evenwichtiger zal maken. Hierdoor zullen de verschillen in en tussen de wijken verminderen, de sociale cohesie versterken, de zelfredzaamheid vergroten en de veiligheid bevorderen'.

'Een leven lang leren is een leven lang werken. Het rapport leert dat voor een duurzame match tussen beroepsbevolking en arbeidsmarkt de wendbaarheid op de arbeidsmarkt moet verbeteren. Om- en bijscholing zijn en blijven noodzakelijk', aldus Rob Duiven: 'De kansen en mogelijkheden die Zoetermeer nu reeds biedt voor om en bijscholing moeten uitgebreid worden. Een duurzame aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is ook voor een kansrijk investeringsklimaat essentieel'.

Over het verdere proces merkte hij op: 'We zijn bezig samen een stip op de horizon te zetten. Voor de inwoners van Zoetermeer en wat de VVD betreft ook mèt de inwoners van Zoetermeer. Voor wat betreft de samenwerking tussen raad en college in de gebruikelijke rolbezetting en rolopvatting. Bestuur en politiek houden elkaar dan scherp op proces, keuzes en uitvoering. Dat moet ook want de belangen zijn groot. Het gaat immers om een kansrijke toekomst van onze stad'.

VVD-wethouder Jan Iedema, portefeuillehouder voor het Zoetermeer 2040-traject, reageerde namens het college. Hij gaf aan dat op basis van alle input vanuit de raadsfracties en eigen verkenningen het college een voorstel voor de raad zal opstellen dat in het begrotingsdebat in november door de raad besproken kan worden.