Log in op Mijn VVD

Visie Binnenstad 2040: mooi, maar in een visie kan je niet wonen

Maandag 21 september stond het raadsvoorstel Visie Binnenstad 2040 op de agenda van de gemeenteraad. Woordvoerder voor de VVD-fractie was Jeffrey van Gils die in de eerste plaats aangaf heel blij te zijn met de toekomstbeelden die in deze visie worden neergezet. Toch ook enkele kritische kanttekeningen:'Minstens zo belangrijk is wat er straks gedaan wordt met deze visie. Want in een visie kan je niet wonen’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Wij zijn dan ook erg blij met positieve kijk van de wethouder en andere partijen tegenover het uitwerken van gebiedspaspoorten als volgende stap. De VVD ziet graag dat de bebouwing in de Ondineschouw een goede overgang vormt tussen de laagbouw in de Leyens en de hoogbouw van de binnenstad. Het VVD-amendement hierover kreeg steun van een meerderheid in de raad. Voorts vindt de VVD dat de permanente ontwikkeling van deze locatie, gezien de huidige status van het project in de visie, nog wel even op zich zal laten wachten. Jeffrey van Gils: ‘Dat betekent niet dat we het gebied niet tijdelijk kunnen gebruiken. Daarbij denken wij dan aan flexwoningen. Deze kunnen op hele korte termijn worden gerealiseerd en kunnen tot een permanente invulling over 10 tot 15 jaar alvast een bijdrage leveren aan het grote woningtekort’. De motie van VVD en CDA kreeg helaas geen meerderheid in de raad. Wat de VVD betreft een gemiste kans om op relatief korte termijn tijdelijk extra woningen te bouwen.

‘Wat ons betreft blijft de Zoetermeerse binnenstad goed bereikbaar met de auto, ook in 2040, wij zien daar in de visie ook ruimte voor dus daar zijn we blij mee, maar zijn ook van mening dat we dit explicieter moeten opnemen.’. Het ingediende VVD-amendement kreeg daarvoor steun van een ruime meerderheid van de raad.

Ten aanzien van de maximale bouwhoogtes merkte Jeffrey van Gils op: ‘Inwoners vragen bijna zonder uitzondering om zoveel mogelijk duidelijkheid. Door verwarring ontstaat namelijk onbegrip en daarmee verliezen we draagvlak om stappen te maken in het toevoegen van de woningen die zo hard nodig zijn’. In de visie wordt nu onderscheid gemaakt tussen vier categorieën hoogbouw. Maar vooral de categorie die er echt toe doet, die van 40 tot 90 meter hoog, blijft erg vaag. De VVD diende  daarom samen met de PvdA en D66 een motie in om die duidelijkheid te geven en die met een ruime meerderheid door de gemeenteraad werd aangenomen.