Log in op Mijn VVD

VVD kritisch over draagvlak beoogd nieuw afvalbeleid

Maandag 5 oktober vergaderde de gemeenteraad in de Commissie Stad over het nieuwe afvalbeleid, voluit het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 20121 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’, zoals dat door GroenLinks-wethouder Groeneveld voor vaststelling naar de raad is gestuurd. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie op dit onderwerp Jan Willem Schotel lichtte toe waar voor de VVD-fractie de grootste pijn zit: ‘Is er wel voldoende draagvlak voor de voorgestelde aanpak? We betwijfelen dat. Vraag aan het college is ons maar vooral de inwoners van de stad te overtuigen dat de voorgestelde aanpak eerlijker, effectiever en goedkoper is’. Op een later, nog vast te stellen moment spreekt de raad verder over dit belangrijke onderwerp, eerst nog een keer in de Commissie Stad waarin de wethouder zal reageren op de vragen en reacties in de commissie en naar verwachting later dit najaar in de gemeenteraad.

De VVD steunt de bezuinigingsopgave uit ‘Ombuigen en Vernieuwen’ in 2019.  Hetzelfde geldt voor de uitdaging aan Zoetermeer de hoeveelheid restafval per inwoner sterk te verminderen. Zoetermeerder produceren nu per persoon gemiddeld 217 kg aan restafval terwijl de landelijke norm slechts 100 kg is. Jan Willem Schotel: ‘Niet alleen omdat het Rijk dit nu eenmaal van ons vraagt, ons nu al beboet en ons ook in de toekomst zwaarder zal beboeten voor slechte resultaten. We zien ook het economisch en milieu belang van het stimuleren van vermindering van restafval’.

Er wordt nogal wat van Zoetermeerders gevraagd in het nieuwe afvalbeleid. Grofvuil wordt niet langer gratis opgehaald. Men moet het voortaan zelf wegbrengen naar het Zelfbrengdepot. Het valt te verwachten dat daardoor grofvuil vaker gedumpt gaat worden. Jan Willem Schotel: ‘En daar ga je dan met je ambities voor een schone leefomgeving. Want ‘vuil trekt vuil’ en dat zal zorgen voor een neerwaartse spiraal. Ook in het sociale gedrag. En hoe gaan we dat voorkomen? Met alleen afvalcoaches? Of ook meer handhavers?’, was daarom zijn vraag aan de wethouder.

Ook kritiek op de introductie van PBD-containers bij laagbouw gekoppeld aan een ophaalschema waarbij restafval nog maar eens per vier weken wordt opgehaald. ‘De VVD hoort hier negatieve reacties op. Eens per vier weken restafval ophalen wordt als te weinig gezien. Mensen verwachten stankoverlast’, aldus Jan Willem Schotel: ‘Want wat moet je doen als je kleine kinderen hebt met poepluiers. Die laat je echt niet vier weken staan gisten. Een studie naar een oplossing is niet voldoende. Hier moet direct iets praktisch aan gedaan worden’.

Een belangrijk onderdeel van het voorgestelde nieuwe beleid is de introductie van gedifferentieerde tarieven ofwel ‘de vervuiler betaalt’. De VVD-fractie staat daar niet negatief tegenover. Jan Willem Schotel: ‘Wij betwijfelen echter of het systeem wat nu wordt voorgesteld wel eerlijk is. In het voorstel gaan niet de zwaarste lasten naar de zwaarste zakken, of eigenlijk naar de meeste zakken’. In het voorstel wordt niet naar gewicht maar naar het aantal gestorte vuilniszakken gekeken: ‘Zo wordt een licht zakje net zo zwaar belast als een zware zak. Dat wil de VVD anders, eerlijker zien’, aldus Jan Willem Schotel.