Log in op Mijn VVD

Inwoners en ondernemers discussieerden mee over veiligheid in Zoetermeer

Een geslaagde online themabijeenkomst op woensdag 7 oktober 2020 over de veiligheid in Zoetermeer met een grote opkomst van aangemelde deelnemers. Doel van de door de VVD-fractie georganiseerde thema-avond was te inventariseren welke problemen rond veiligheid er spelen in Zoetermeer. In aanwezigheid van onder meer burgemeester Bezuijen en VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (veiligheid in grote steden) discussieerden inwoners, ondernemers en lokale politici van nagenoeg alle in de gemeenteraad van Zoetermeer vertegenwoordigde partijen aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen over concrete veiligheidsonderwerpen.

Inwoners brachten onderwerpen in van hinderlijke overlast van jongeren in hun wijk, over drugsproblemen en hoe daartegen op te treden. Maken burgerinitiatieven Zoetermeer veiliger of is eigen verantwoordelijkheid van bewoners zelf in de wijk of ligt de rol bij de gemeente, de wijkagent, WAS-team en BOA’s. …of kun je maar beter verhuizen om de problemen te ontlopen zoals door een inwoner emotioneel werd geopperd. De meningen waren divers en verdeeld.

Naast verhalen over ernstige overlast vonden sommige deelnemers bijvoorbeeld ook dat de jongeren niet geproblematiseerd moeten worden. Ook kwam aan de orde het belang van goede communicatie, rol van het onderwijs, rol van de ouders, meer blauw op straat en wat kunnen de burgers zelf doen. Kortom een enerverende en interessante avond over veiligheid. Voor de nieuwe burgemeester een nuttige avond om aanwezig te zijn en ervaringen op te doen en deze mee te nemen in de discussies rond veiligheid in Zoetermeer. Van het verloop van de avond en antwoorden op de vragen en stellingen wordt een verslag gemaakt.

Maandag 12 oktober vergadert de gemeenteraad over de veiligheid in de wijken van Zoetermeer. Meekijken kan via deze link.