Log in op Mijn VVD

VVD steunt behoud openbaar voortgezet onderwijs in Zoetermeer

Maandag 12 oktober debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over het dreigende faillissement van de  Stichting Stedelijk Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). Met het onvermijdelijke faillissement loopt het voortbestaan van het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer in gevaar. De SSVOZ heeft in de stichting Lucas Onderwijs een professionele overnamepartner gevonden die bereid is stevig in het voortgezet openbaar onderwijs in Zoetermeer te investeren mits de gemeente Zoetermeer ook bereid is een stevige bijdrage te leveren. VVD-raadslid Raymund Zinck: ‘De SSVOZ staat kort voor het faillissement. Een faillissement zou verstrekkende gevolgen hebben voor de rond 1500 leerlingen waar onder meer een groep kwetsbare leerlingen in het praktijkonderwijs bij hoort. Niets doen is geen optie. Ten eerste kan dat niet omdat de gemeente een zorgplicht heeft voor het openbaar onderwijs. Ten tweede zal dat betekenen dat de leerlingen in de regio ergens over verschillende scholen verdeeld worden, met alle gevolgen van dien’. Aan het eind van het debat ging de gemeenteraad met 35 stemmen voor en 1 stem tegen akkoord met het raadsvoorstel om de noodzakelijke financiële steun te verlenen.

Om de overname te laten plaatsvinden stellen Lucas Onderwijs en de gemeente Zoetermeer beide €. 2.750.000 beschikbaar als bijdrage in de sanering van de exploitatiekosten van de SSVOZ. Daarnaast wordt de nieuwbouw ter waarde van €. 15.997.645 van het gebouw aan het Van Doornenplantsoen vervroegd van 2027 naar 2022 en wordt €. 861.846 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de gymzaal. Het geld komt uit de reserves van de gemeente, voor een deel aangevuld uit de Enecogelden.

Raymund Zinck: ‘Overname door Lucas Onderwijs lijkt de meest voor de hand liggende optie. Het Lucas onderwijs is bereid om door middel van een fusie de organisatie over te nemen. Ook heeft het hiervoor voldoende expertise en financiële mogelijkheden'.

Een onderwerp dat in het raadsdebat veel aandacht kreeg was het voortbestaan van de mavo Zoetermeer. Deze school, die een jaar geleden is opgericht, lijkt te klein om levensvatbaar te zijn, ondanks alle goede onderwijsprestaties. Raymund Zinck: ‘Dat de leerlingen dus in de plannen van Lucas moeten verhuizen is erg zuur voor de leerlingen en de ouders. De VVD had dit graag anders gezien, als dat mogelijk zou zijn geweest. De VVD is daarom blij dat de wethouder heeft toegezegd zich in de richting van Lucas onderwijs in te willen zetten dat de kinderen zo goed als mogelijk bij elkaar kunnen blijven’.