Log in op Mijn VVD

Meer handhaving voor meer veiligheid in de wijken

Het onderwerp veiligheid is een terugkerend thema in de Zoetermeerse gemeenteraad. De VVD had samen met de LHN, PVV, PDvZ, Zò! Zoetermeer, CU/SGP en CDA een agenderingsverzoek ingediend omdat, ondanks alle getroffen maatregelen, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijken en de buurten in toenemende mate onder druk te staan. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Overlast die uiteenloopt van intimiderend gedrag, vandalisme en het wakker schreeuwen van de buurt diep in de nacht. Overlast die kort gezegd het woonplezier van onze inwoners aantast. Overlast dus, waar iets aan gedaan moet worden’. Dit debat vormde ook gelijk de vuurdoop voor burgemeester Michel Bezuijen, die eerder op avond door de Commissaris van de Koning Jaap Smit als burgemeester van Zoetermeer was geïnstalleerd.

Op woensdag 7 oktober heeft op initiatief van de Zoetermeerse VVD een thema-avond plaatsgevonden waar onder meer de burgemeester, VVD-kamerlid Dilan Yeşilgöz en een groot gedeelte van de raadsleden van een aantal inwoners heeft kunnen aanhoren welke overlast zij ervaren (lees daar hier meer over). Jeffrey van Gils: ‘Zelf heb ik twee observaties die ik daaruit wil meenemen. Namelijk dat er nog steeds veel overlast wordt ervaren van hangjongeren en dat deze overlast al jaren duurt. Daaruit maak ik op dat de ingezette aanpak van de overgelopen jaren niet effectief genoeg is geweest om het woonplezier van onze inwoners te beschermen. Dat moet en kan dus beter’.

Knelpunt is nog steeds de handhavingscapaciteit, zeker op doordeweekse dagen in de nachtelijke uren. Dit betreft zowel de politie als het aantal handhavers in Zoetermeer. De burgemeester zei toe zich hard te willen maken dat de politiesterkte in Zoetermeer de komende jaren zal groeien. Een motie van de PVV met die strekking kreeg onder meer met de steun van de VVD brede steun in de raad. Jeffrey van Gils: ‘Maar ook aandacht voor ons eigen team Handhaving, met 24 BOA’s waarvan er 7 tijdelijk zijn aangesteld kan je rustig stellen dat het team voor een stad van 125.000 inwoners veel te klein is. Met zo’n klein team zijn goede gesprekken amper te voeren, blijven zaken liggen, en verliezen mensen het vertrouwen in de gemeente’.

De Zoetermeerse VVD pleit al jaren voor meer BOA’s in de stad, zeker ook om in de nachtelijke uren in te stellen. Structureel geld is vooralsnog door de problematiek in het sociaal domein helaas iets van het verleden. ‘Maar aan het einde van dit jaar spreken we wel over de verdeling van de Enecogelden. Is de burgemeester bereidt om zowel de mogelijkheden en kosten inzichtelijk te maken voor de uitbreiding van Team Handhaving om bij die bespreking te kunnen betrekken?’, was de vraag van de VVD aan de burgemeester. Deze gaf in zijn reactie aan dat hij dit zal doen en daartoe verschillende scenario's zal laten opstellen die op een later moment met de raad besproken kunnen worden. Ook ze hij toe de veiligheidsplannen van de wijken te zullen actualiseren zodat er een goed en actueel beeld bestaat wat de situatie is en wat de eventueel meest effectieve aanpak moet zijn.