Log in op Mijn VVD

Gemeente informeert Zoetermeers bedrijfsleven opnieuw over Brexit

De kans op een Brexit-deal wordt steeds kleiner. Uit onderzoek door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven stelde daarom op 21 september vragen aan het college over welke activiteiten het college had ondernomen en ging ondernemen in de richting het Zoetermeerse bedrijfsleven om extra aandacht te vragen voor een goede voorbereiding op de Brexit. Het college deelt in haar antwoord de opvatting van de VVD dat dat een samenloop van de impact van de Corona-crisis en een waarschijnlijke harde Brexit een extra risico vormt voor bedrijven in Zoetermeer die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Rob Duiven: ‘Ik ben tevreden over de door het college ondernomen en nog te ondernemen activiteiten in de richting van de Zoetermeerse bedrijven. Het belang van een goede voorbereiding op een steeds waarschijnlijker No Deal Brexit wordt namelijk groter terwijl de preparatie daarop door veel bedrijven achterblijft en bovendien de economische impact van de Corona-crisis zich in toenemende mate doet voelen’.

Het college heeft een reeks van activiteiten ondernomen om aandacht te vragen voor een goede voorbereiding op de Brexit zoals: accountmanagers van het team Economische Zaken hebben contact opgenomen met ondernemersverenigingen in Zoetermeer zoals de ondernemersvereniging RVOZ, het vrouwennetwerk Zoetermeer en omstreken en de bouwsociëteit OZB. De accountmanagers hebben voorts de ondernemersverenigingen geïnformeerd over de Brexit Impact Scan voor bedrijven en andere informatieve links zoals https://www.mkb.nl/content/hulpbijbrexit-updatevoor-ondernemers. De ondernemersverenigingen hebben aangegeven hun leden te informeren en de Brexit Impact Scan op hun website te plaatsen.

Verder is op de publieke website van de gemeente op de ondernemerspagina een Brexit pagina toegevoegd (https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/brexit_48329/). Hier wordt verwezen naar de Brexit Impact Scan en de Brexit informatiewebsite van de Rijksoverheid. Verder is de mogelijke No Deal Brexit tevens een vast agendapunt bij periodieke bedrijfsbezoeken van de wethouder Economie.

Het college is voorts bereid op voorstel van de VVD om het Zoetermeerse bedrijfsleven opnieuw te informeren over het belang van een goede voorbereiding op een waarschijnlijk No Deal Brexit. Het college zal nogmaals met de ondernemersverenigingen contact opnemen en hun informeren over de Brexit Impact Scan en hen verzoeken hier opnieuw aandacht aan te besteden via hun communicatiekanalen. Aanvullend zullen de accountmanagers van het team Economische Zaken, waar nodig, bedrijven in Zoetermeer blijven attenderen op het bestaan van de Brexit Impact Scan en aanvullende informatie.