Log in op Mijn VVD

Is Zoetermeer goed voorbereid op komende jaarwisseling?

De politie bereidt zich voor op een bijzonder oud en nieuw, zo meldt de website van de Nationale Politie op 26 oktober. Met ingang van dit jaar geldt een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat gehandhaafd zal moeten worden. Daar bovenop komt de handhaving van coronamaatregelen die, zoals de verwachtingen nu luiden, tot en met de feestdagen kunnen voortduren. Als onberekenbare factor wordt daar het maatschappelijk ongenoegen gezien, dat samenhangt met de coronamaatregelen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt in een begin oktober uitgebracht rapport voor de toename van het maatschappelijke ongenoegen en anti-overheidssentiment. De politie geeft al aan dat dit al merkbaar is, onder meer in de vorm van toename van het aantal overlastmeldingen. Reden om het college te vragen op welke wijze de gemeente Zoetermeer zich voorbereid op oud en nieuw’.

De vragen die de Zoetermeerse VVD aan het college heeft gesteld zijn:

  • Is het college bekend met de berichtgeving van de politie over de zorgen voor de handhaving rondom de feestdagen, mede in het licht van de ook te handhaven coronamaatregelen?
  • Herkent het college de toename van het maatschappelijke ongenoegen en anti-overheidssentiment zoals dat door de NCTV wordt onderkend?
  • Deelt het college de zorgen van de politie voor wat betreft de handhaving in Zoetermeer in de aanloop naar en tijdens de feestdagen, in het bijzonder oud en nieuw?
  • Welke (aanvullende) maatregelen gaat het college nemen bij voorbereiding op de feestdagen en jaarwisseling rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden zoals corona, het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en het toenemend maatschappelijk ongenoegen en anti-overheidssentiment?
  • Is het college bereidt de raad hierover vooraf te informeren?