Log in op Mijn VVD

Huisvesting statushouders ‘enorme opgave’ in 2021?

In de landelijke media zijn berichten verschenen dat in 2021 27.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te doen, zou de strekking van een brief van het kabinet aan de provincies en gemeenten zijn. Voor 2020 was de afspraak dat ongeveer 12.000 statushouders een woning zouden krijgen. ‘Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, zo zou in de brief van het kabinet staan’, aldus VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Er zou in het schrijven van de regering worden gesproken over een 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'. Als reden voor de voor de piek zou worden opgegeven dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) druk bezig is met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden’. Dat gaat veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt, aldus de berichten in de media. Reden genoeg voor de VVD-fractie om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de verwachtingen voor Zoetermeer.

De volgende vragen zijn gesteld:

  • Is het college bekend met de genoemde berichten in de media?
  • Kan het college de ontvangst, inhoud en strekking bevestigen van de in de mediaberichten genoemde brief van het kabinet?
  • Wat zijn naar verwachting de omvang en impact van huisvesting van statushouders in Zoetermeer in 2021 op de beschikbaarheid van woonruimte In Zoetermeer, in het bijzonder gezien in het licht van de door het kabinet voorspelde 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'?
  • Op welke wijze bereidt het college zich voor op de vermoedelijke hoge(re) instroom van statushouders op de woningmarkt, die ook in (al) Zoetermeer krap is? Wat zijn de opties voor het college als de verwachte (hoge(re) instroom niet verwerkt kan worden?