Log in op Mijn VVD

VVD pleit voor corona-bonus Zoetermeerse handhavers

In de eerste termijn van het najaarsdebat heeft VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aandacht gevraagd voor de moeilijke taak die de handhavers in Zoetermeer uitvoeren. De handhavers staan dagelijks in de frontlinie als het aankomt op het handhaven van de coronamaatregelen. Daarbij leveren zij een prestatie die verder gaat dan hard werken, want de situatie op straat waar de BOA's moeten ingrijpen gaat vaak gepaard met intimiderend, agressief gedrag en zelfs geweld. Afgelopen week werd bekend dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten politiemensen voor hun werk tijdens de crisis een bonus van netto € 300 verstrekken. De minister heeft daarbij aangegeven dat een bonus voor BOA's vanuit de gemeenten moet komen. En wat de VVD betreft krijgen onze handhavers die bonus ook. Daarom zal de VVD, met steun van de LHN, CDA en PVV, tijdens het tweede deel van het najaarsdebat op 9 november 2020 een motie indienen voor een bonus van € 300 netto voor de Zoetermeerse handhavers.

Mensen met een publieke taak moeten veilig kunnen werken. Dat geldt dus ook voor onze handhavers, zeker in coronatijd. Uit recent onderzoek (april 2020) blijkt circa 50% van de boa’s aangeeft sinds de uitbraak van de coronacrisis een geweldsincident meegemaakt te hebben. Bijna 90 % ziet het aantal geweldsincidenten stijgen sinds boa’s in de frontlinie staan en 57 % van de respondenten voelt zich niet veilig tijdens de uitvoering van hun werk. 66% vindt dat men onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tot hun beschikking heeft. Handhavers vervullen een belangrijke taak waarvoor zij, net als hun collega's bij de politie, op passende wijze beloond horen te worden.