Log in op Mijn VVD

VVD: vervuiling bij milieu-eilanden aanpakken

Regelmatig ontvangt de fractie van de Zoetermeerse VVD meldingen dat het op plekken in onze stad vaak mis is bij milieu-eilanden. Dit weekend betrof het Oosterheem, Noordhove en Seghwaert. Afval dat men niet kwijt kan omdat de containers vol zijn wordt dan maar naast de containers geplaatst. Dit ziet er niet alleen kwalijk uit, maar het leidt ook tot zwerfvuil en verrommeling. Vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W. 'Het wordt onze inwoners wel erg lastig gemaakt om hun afval te scheiden als de containers bij de milieu-eilanden al niet op tijd worden geleegd', stelt VVD-raadslid Jeffrey van Gils, daarbij verwijzend naar de recente plannen van het college over aanpassing van het afvalbeleid. In vragen aan het college stelt de VVD voor om in de komende feestmaand extra ophaalrondes uit te voeren: 'Goed voorbeeld doet immers goed volgen'.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Herkent het college het beeld dat het bij milieu-eilanden vaak mis is omdat het regelmatig voorkomt dat containers vol zijn waardoor vuil zich naast de containers ophoopt? Graag een gemotiveerd antwoord

2. Is het college het met de VVD eens dat een schone leefomgeving essentieel is voor de leefbaarheid van de wijken en dat de gemeente met opgeruimde milieu-eilanden het goede voorbeeld moet geven? Graag een gemotiveerd antwoord

3. Waarom is het regelmatig mis bij die plekken en wat gaat de gemeente daar aan doen?

4. Volgens de VVD zijn extra ophaalrondes op zijn plaats. Goed idee om dat in ieder geval te doen in de (feest-)maand december? Graag een gemotiveerd antwoord.