Log in op Mijn VVD

Bouwen: veel bouwen, sneller bouwen

Op 1 september 2020 stelde het college het bod voor de nieuw te maken regionale woningmarktafspraken vast. In deze afspraken maken negen gemeenten (naast Zoetermeer Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland) afspraken over de voorraad van alle woningen en betaalbare woningen. Een belangrijke doelstelling is de betaalbare woningvoorraad beter te spreiden over de woningmarktregio. Het Zoetermeerse bod omvat een woningbouwprogramma in van 10.686 woningen en 2.920 doelgroepwoningen (circa 27%). Op maandag 8 december vergaderde de commissie Stad over het bod van Zoetermeer over nieuwe woningmarktafspraken. VVD-raadslid Robbert Morée: 'De VVD heeft als prioriteit: bouwen: veel bouwen, sneller bouwen. Want 27% sociale woningbouw van 100 nieuwe huizen is minder dan 27% sociale woningbouw van 1000 huizen'.

'De VVD wil eigenlijk helemaal niet over de percentages praten', aldus Robbert Morée: 'De VVD wil ook het belang van sociale woningbouw niet ter discussie stellen. Dat belang is er. Naast dat belang is er ook het belang van een evenwichtige samenstelling van de gemeentelijke populatie. Bureau Louter schreef daar uitgebreid over in hun rapport over Zoetermeer 2040'. De VVD vindt het van belang dat er ook genoeg draagkrachtige burgers wonen die als sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen, die voldoende inkomen hebben om belastingen en bijdrages te betalen, waarvan de gemeente haar werk kan doen. Morée: 'De VVD heeft daarom maar een prioriteit: bouwen. Veel bouwen, sneller bouwen. Veel partijen werken helaas ook hard aan het ophouden van woningbouw processen. Door veel eisen te stellen, extra eisen te stellen, eisen die ontwikkelaars niet aantrekken, maar afstoten. We zullen dus ruimte moeten geven aan snel bouwen. Natuurlijk met aandacht voor kwaliteit, groen en duurzaam, maar vooral voor snelheid'

Het Zoetermeerse bod wordt met de de biedingen van de negen gemeenten samengevoegd waarna bezien gaat worden of hiermee de doelstellingen van de nieuwe woningmarktafspraken gehaald worden. In het najaar van 2020 vinden in alle gemeenten bestuurlijke intervisiegesprekken plaats. In deze gesprekken wordt besproken hoe de gemeenten hun bieding verder aan kunnen scherpen.