Log in op Mijn VVD

VVD steunt aanpakken Warande

De VVD is voor een bruisende Zoetermeerse binnenstad. De vele zichtbare vernieuwingen dragen daar hard aan bij. Maar eén plek in het Stadshart blijft hardnekkig achter in dit positieve beeld: het gebied rondom de Warande. Het voornemen van het college om ook dit deel van het Stadshart aan te pakken en vernieuwen wordt door de VVD dan ook van harte gesteund.‘Met name de combinatie van het aanpakken van de leegstand van de winkelpanden aan de Warande en het gelijktijdig opstellen van een visie voor een meer aantrekkelijk, toegankelijk en veilig Stadspark vinden wij sterk’, aldus fractievoorzitter Jan Iedema: ‘Het gebruik van de plinten en paviljoens aan de Warande voor een initiatief van het ID-college voor de realisatie van het ID-Plaza sluit bovendien naadloos aan bij een andere wens van de VVD: versterking van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven’.

Belangrijk onderdeel in de plannen is het creëren van extra aaneengesloten en ook reeds verhuurde winkelruimte door verbinden van winkels aan de promenade met winkels aan de Warande. De VVD heeft het college opgeroepen bij de bouwwerkzaamheden overlast voor omliggende ondernemers en winkelend publiek te zijner tijd zoveel te voorkomen. Ook vindt de VVD dat voorkomen moet worden dat het overkluisde deel van het Onderlangs een stille, donkere en onveilige plek wordt. Het college verwacht dat door de plannen ook extra werkgelegenheid gecreëerd kan worden en ziet kansen voor oudere werknemers. De VVD heeft het college dan ook gevraagd hieraan actief een bijdrage te leveren om deze kansen ook daadwerkelijk voor ouderen te creëren.

Jan Iedema: ‘Ook het Stadspark wordt in de plannen van het college niet vergeten. Het Stadspark, bedoeld als ‘plek om het stadsgewoel te vergeten’, is feitelijk een ‘vergeten plek in het stadsgewoel’: moeilijk te betreden, zeker ook voor gehandicapten, en het voelt soms vanwege donkere plekken en de aanwezigheid van hangjongeren niet altijd veilig’. ‘Dat moet en kan anders’, aldus Iedema: ‘het Stadspark is qua ligging en ambiance een unieke locatie die complementair is aan de overige locaties in het Stadshart, waar bezoekers van het Stadshart zich voor, tijdens of na het winkelen of anderszins even kunnen bijkomen’.