Log in op Mijn VVD

Extra ophaalrondes in december bij milieu-eilanden

Op 22 november stelde de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen over overvolle containers en zwerfafval bij milieu-eilanden. De VVD ontvangt namelijk daarover regelmatig klachten van inwoners die geen afval meer kunnen aanbieden en die zich -terecht- groen en geel ergeren aan de rommel en het zwerfvuil. ‘Want vuil zal vuil aantrekken en een verloedering van de omgeving ligt op de loer’, aldus VVD-raadslid Jan Willem Schotel in zijn toelichting op de schriftelijke vragen. Het college is het in haar antwoord met de VVD eens dat een schone leefomgeving essentieel is voor de leefbaarheid van de wijken en dat de gemeente met opgeruimde milieu-eilanden het goede voorbeeld moet geven. Jan Willem Schotel: 'Daarom is het goed te horen dat in december de inzamelaars meer ophaalrondes zullen rijden wanneer er meer aanvoer is'.

Voorkomen dat er rotzooi ontstaat is natuurlijk beter dan het achteraf moeten opruimen. Op de vraag van de VVD waarom het regelmatig mis gaat bij die plekken en wat de gemeente daar gaat doen geeft het college de oorzaak met name gevonden moeten worden in het feit dat de online aankopen een vlucht genomen hebben. Hierdoor is er veel meer aanvoer van afval en zitten de containers sneller vol of verstopt. Deze problemen doen zich met name voor bij containers voor papier en karton. De reden hiervan is dat door karton de klep kan verstoppen als het niet goed kleingemaakt wordt of dat kartonnen dozen weer uitzetten in de container en zo zorgen voor veel volume in de container waardoor deze sneller vol zit.

Maatregelen om dat tegen te gaan zijn onder een communicatiecampagne (online, in Stadsnieuws en daarna ook bij de milieu-eilanden) om mensen te informeren dat het belangrijk is karton klein te maken en wekelijkse gesprekken met de (externe) inzamelaar van papier en karton om de inzameling aan te passen aan het al maar toenemende aanbod van papier en karton. Op langere termijn acht het college het interessant om een afweging te maken over het gebruik van perscontainers voor papier en karton op plekken waar veel karton wordt aangeleverd. In een perscontainer wordt het karton platgedrukt. Deze containers zullen dus minder snel vol zitten. Perscontainers die geschikt zijn voor karton zijn nog in ontwikkeling.