Log in op Mijn VVD

Raad vraagt om extern onderzoek nascheiding plasticafval

Op maandag 14 december vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het afvalbeleid. Het verminderen van de hoeveelheid restafval is een opgave die iedere gemeente in Nederland kent, dus ook Zoetermeer. Met 217 kilo restafval per jaar per persoon in 2018 scoort de gemeente Zoetermeer slecht. Het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten ligt voor dat jaar op 165 kilo restafval per persoon per jaar. De Zoetermeerse VVD heeft zich meerdere keren kritische vragen gesteld of nascheiding van PBD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) misschien niet beter werkt dan bronscheiding van dat afval (VVD kritisch over draagvlak beoogd nieuw afvalbeleid). VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘De VVD heeft nog steeds twijfel. Inmiddels keert een hele reeks van gemeenten op de schreden terug van bronscheiding van PBD. Vanwege technologische ontwikkelingen, vanwege veel hogere kosten dan in de prognoses verwacht werden.’.

Om aan de twijfel tegemoet te komen tegemoet te komen heeft de VVD samen met D66 en de LHN een amendement ingediend. In dit amendement wordt een besluit over de grootste investering uit het plan – namelijk die in het plaatsen en ombouwen van ondergrondse containers – uitgesteld tot de resultaten bekend zijn van een onafhankelijk onderzoek naar bronscheiding versus nascheiding. Jan Willem Schotel: ‘De resultaten van dit onderzoek dienen in het najaar 2021 beschikbaar te zijn zodat dan definitief een besluit kan worden genomen of voor de scheiding van PBD, door middel van bronscheiding of nascheiding’. Dit amendement kreeg met de steun van de coalitiepartijen, brede steun in de raad.

Jan Willem Schotel: ‘We zijn door de tekorten in het sociaal domein ook nog altijd gebonden aan een bezuinigingsopgaven'. Deze bezuinigingen mogen echter niet tot onwerkbare of onredelijke problemen leiden. Daarom wil de VVD onder meer dat er een oplossing voor de ‘luierproblemen’ komt. De VVD diende daarom samen met LHN en D66 een motie ‘Babyluier recycle-initiatief gewenst!’ in. Hierin wordt gevraagd wij om een overbruggingsregeling te onderzoeken voor zolang separaat inzamelen niet mogelijk is onderzoek naar compensatie mogelijkheden voor gezinnen met jonge kinderen. Over het raadsbesluit en en andere moties wordt, zoals dat de laatste maanden gebruikelijk is, per brief gestemd. De uitslag is later deze week bekend.