Log in op Mijn VVD

Zoetermeerse VVD positief over mobiliteitsplannen in 2021

Maandag 1 februari stond in de commissie Stad het Raadsvoorstel Jaarschijf 2021 Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 op de agenda. VVD-raadslid Jeffrey van Gils was positief over de plannen: ‘We starten in 2021 met de planning naar het veiliger en beter maken van het fietspad in het Van Tuyllpark. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een motie van de Zoetermeerse VVD die vroeg om de fietsverbinding naar de hockey en andere sportverenigingen te verbeteren. Daar ben ik dus blij mee’. Op zijn vraag wat er precies nu gedaan gaat worden, antwoordde de VVD-wethouder Verkeer Marc Rosier dat dit in eerste instantie bedoeld is voor het maken en uitwerken van de plannen: ‘In het derde kwartaal is er duidelijkheid over die plannen. Ook dan is er inzicht in de realisatie en de daaraan verbonden kosten’.

In de Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030, die november 2017 is aangenomen, zijn de visie en beleidsuitgangspunten voor de toekomst ten aanzien van het verkeer- en vervoerbeleid opgenomen. De ambitie van Zoetermeer is om de best bereikbare en verkeersveilige stad van Nederland te worden. Hiertoe zijn in de Mobiliteitsvisie Zoetermeer 2030 doelstellingen en opgaven geformuleerd om deze ambitie waar te maken. Ter uitvoering van deze doelstellingen is een aantal projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Voor de 2021 ligt de focus op verkeersveiligheid, met name gericht op fietsers en voetgangers. Specifiek vraagt het college budget aan voor het verhogen van de rotondes Meerzichtlaan/Berglaan en Olof Palmelaan/Franklinstraat/Slotermeer en maatregelen voor het fietspad bij het Van Tuyllpark.

Jeffrey van Gils: ‘Het gaat in de mobiliteitsvisie niet alleen over verkeersveiligheid. Het blijft ook  belangrijk dat we aan de bereikbaarheid van de stad blijven werken. Door bijvoorbeeld de RandstadRail naar Rotterdam door te trekken of de auto verbindingen naar Leiden en Amsterdam te verbeteren. Het is bijna exact een jaar geleden dat de raad over de uitvoering van de andere zaken in de mobiliteitsvisie geïnformeerd is’. Op zijn vraag wanneer de raad een update zou kunnen ontvangen zegde het college toe dat die eind maart naar de raad wordt toegezonden.