Log in op Mijn VVD

VVD: niet stoppen maar blijven bouwen!

Maandagavond 15 februari stond de Zoetermeerse gemeenteraad voor de keuze: gaat we door met het oplossen van de woningnood of stoppen we onmiddellijk met alle bouwprojecten in de stad? Dat laatste eiste de PDvZ in een motie die kort voor de aanvang van de vergadering met de andere raadsfracties was gedeeld. Omdat de motie ‘vreemd van de orde van de dag’ was volgde er geen debat en moesten de fracties volstaan met een stemverklaring. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De behoefte aan meer woningen in Zoetermeer is groot. De VVD heeft daarom als prioriteit: bouwen: veel bouwen en sneller bouwen. Het acuut stilleggen van alle bouwprojecten is daarom niet noodzakelijk en vanwege de woningnood ook niet in het belang van Zoetermeer’. De motie werd met 1 stem voor en 38 stemmen tegen verworpen.

Een opzienbarende eis van de PDvZ gelet op de enorme woningschaarste in Zoetermeer. De motie vraagt namelijk om met onmiddellijke ingang alle bouwprojecten stop te zetten. In de toelichting op deze eis wordt de gemeente er onder meer van beschuldigd dat de kwaliteit van de inspraak tekortschiet en met verborgen agenda’s wordt gewerkt. Geen enkele andere raadsfractie gaf steun aan deze eis. Wel werd door diverse fracties aangegeven dat de participatie nog verder verbeterd kan worden. Rob Duiven: 'Hoewel de samenspraak niet altijd vlekkeloos verloopt, de VVD heeft in 2019 daarom de motie Gouden standaard voor samenspraakbijeenkomsten ingediend, de suggestie dat er daardoor geen democratische legitimering voor de bouwplannen zou bestaan zoals de PDvZ beweert, raakt kan noch wal’.