Log in op Mijn VVD

VVD stelt vragen over oproep Deltaplan Probleemwijken

Er zijn grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en achterstanden in deze wijken is aanleiding geweest voor burgemeester Jan Hamming van Zaanstad om namens vijftien burgemeesters de landelijke politiek op te roepen een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen. Het gaat om ruim een miljoen inwoners bij wie de problemen zich opstapelen, aldus de vijftien burgemeesters. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'De Zoetermeerse VVD vindt dat de gemeente Zoetermeer zich actief moet opstellen als het gaat om het onderkennen en benutten van mogelijkheden tot extra financiële ondersteuning vanuit het rijk voor deze en vergelijkbare grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld in de oproep voor een deltaplan voor probleemwijken'.

Rob Duiven: ‘En hoewel in de oproep niet naar Zoetermeer wordt verwezen, de door de vijftien burgemeesters benoemde problematiek is voor Zoetermeer, net als in veel andere new towns, wel degelijk relevant. Ook de Expertonderzoek naar de impact van de coronacrisis uit juni 2020 laat bijvoorbeeld zien dat de kans reëel is dat in Zoetermeer de sociale problematiek toeneemt en kwetsbare wijken nog kwetsbaarder worden’.

De VVD wil daarom van het college onder meer weten of het de inhoud en strekking van de oproep aan de landelijke politiek om een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen, deelt en bereid is onderzoek te doen of Zoetermeer zich bij dit initiatief kan aansluiten. Rob Duiven: ‘We verwachten dat het college alert is op dit soort initiatieven en slagvaardig handelt als er mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning of bijdragen van het rijk’.