Log in op Mijn VVD

VVD wil vinger stevig aan de pols proces naar aardgasvrij Zoetermeer

Op maandag 15 maart sprak de gemeenteraad over het startdocument over de Transitievisie Warmte. Het aardgasvrij maken gaat bijna iedere inwoner en ondernemer merken. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Jan Willem Schotel: ‘Het zal een giga-operatie zijn die bijna elke woning, bijna elk pand in de stad zal betreffen. En aan deze uitdaging voegen we nog een paar extra toe: de operatie moet uiterlijk 2040 afgerond zijn en de transitie moet ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn. Haalbaar en betaalbaar voor eigenaren zowel als voor bewoners en huurders. De vraag is: hoe realistisch is die doelstelling?’.

De uitdaging is om de transitie naar aardgasvrij af te ronden uiterlijk 2040. De VVD vraagt zich af -met de kennis van nu- hoe realistisch die doelstelling nog steeds is, temeer omdat de plannen zijn om in 2030 2400 woningen van het gas gehaald gaan worden. Dat betekent dat in de resterende 10 jaar zo’n 53.000 andere bestaande woningen de transitie moeten hebben gemaakt. Jan Willem Schotel: ‘De VVD is bang dat ergens de komende jaren de mening op zal komen, dat zo’n transitie gedwongen zal moeten plaatsvinden om de doelen te halen. De Zoetermeerse VVD is daar geen voorstander van is. Verleiden is beter dan dwingen’.

De VVD verwacht echter dat verleiden bijzonder lastig zal blijken voor de heel grote groep particuliere woningeigenaren in Zoetermeer. Waar woningcorporaties, andere grote vastgoedeigenaren en een aantal Verenigingen van Eigenaars veelal wel reserves hebben voor groot onderhoud en renovatie waarmee de transitie gefinancierd kan worden, geldt dat meestal niet voor eigenaren van particuliere woningen. ‘Hoe maken we het ook voor de ‘eigenaar-bewoners’ haalbaar en betaalbaar om mee te doen aan de transitie?’, aldus Jan Willem Schotel: ‘Geef hen ook een concreter financieel perspectief. Alleen dat zal particuliere eigenaren overtuigen dat het voor hen ‘haalbaar en betaalbaar’ is.

Zaak is dus de vinger stevig aan de pols te houden. De VVD diende daarom de motie van Zó! Zoetermeer mede in om iedere twee jaar, te beginnen in maart 2023, de raad door middel van voortgangsrapportages te informeren. De VVD diende voorts de motie van de PVV mede om de kosten in kaart te brengen van de doelstelling om in 2040 al een aardgasvrije stad te zijn en in kaart te brengen hoe hoog de kosten zouden uitvallen als voor het jaar 2050 zou worden gekozen. Omdat de gemeenteraad digitaal vergadert en per brief wordt gestemd, is vrijdag 19 maart pas de uitslag van de stemming bekend.