Log in op Mijn VVD

VVD: plannen De Entree zien er goed uit!

Op maandag 12 april besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel met de plannen voor De Entree. Dit was niet de eerste keer dat de raad zich bezighield met de nieuwe wijk. Deze keer ging het over de wijze waarop de ambities uit het eerder vastgestelde Masterplan De Entree waren verwerkt naar concrete ontwikkelkaders en kwaliteitsmaatregelen. Fractievoorzitter Rob Duiven voerde namens de VVD het woord: ‘Vorig jaar in het voorjaarsdebat vroeg de VVD vanwege de enorme woningnood niet verslappen in de ambitie in Zoetermeer te blijven bouwen. De motie 'Samen doorbouwen aan Zoetermeer' onderstreepte die noodzaak nog eens. Goed dus te kunnen constateren dat het tijdens Corona-crisis lukt om met de ontwikkeling van 4500 woningen in De Entree aan de stad toe te voegen, op tempo te blijven’.

Op 12 april heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar buiten gebracht dat de komende tijd extra aandacht nodig is om het woningtekort aan te pakken. Het gaat zowel om het bouwen van meer woningen, als om het bouwen van passende woningen op de plek waar ze nodig zijn. Investeren moet daarom slim gebeuren, aldus het PBL. Alleen meer geld zal niet leiden tot extra woningbouw. Wat wel helpt is een goede afstemming tussen gemeenten en marktpartijen om tot bouwen te komen. ‘En dat gaat er juist bij de ontwikkeling van De Entree gebeuren. De voorgelegde plannen daarvoor zien er wat de VVD betreft goed uit. Een fraaie uitwerking waar eerder met de raad en veel inwoners overeenstemming is bereikt’, aldus Rob Duiven: ‘Belangrijk is wel de risico’s en ontwikkelingen te onderkennen. Want 100% zekerheid heb je alleen als je niks doet. Of zoals de beroemde Canadese ijshockey ster Wayne Gretzky het zei ‘Je mist honderd procent van de kansen die je nooit grijpt’.

De plannen en de financiële onderbouwing konden zien er wat de VVD betreft solide uit. Over een aantal aspecten zal de raad nog door middel van een memo nader geïnformeerd worden, zoals de impact van de plannen op het verkeer en parkeren in de nieuwe wijk en omgeving, waarover de VVD ook vragen stelde. Rob Duiven:‘De Entree is een kans die Zoetermeer niet mag missen. Een kans die bovendien naadloos aansluit bij de noodzakelijke omkering van de mechanismen uit de analyses in het kader van Zoetermeer 2040’.

Op 17 mei zal de Zoetermeerse gemeenteraad een besluit nemen over het raadsvoorstel. Daarmee zal dan een belangrijke stap gezet worden in de realisatie van een nieuwe wijk in onze stad. Meer informatie over De Entree is hier te vinden. Naast de ontwikkeling van De Entree zijn er ook plannen het stationsgebied aan te pakken. Informatie daarover is hier te vinden.