Log in op Mijn VVD

VVD vraagt om effectief veiligheidsbeleid

Burgemeester Bezuijen heeft tijdens het raadsdebat over de veiligheidssituatie op 12 oktober 2020 de raad toegezegd het veiligheidsbeleid te actualiseren. Maandag 12 april besprak de commissie samenleving van de Zoetermeerse gemeenteraad de concept-actualisatie van het Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer. Hierna volgt de participatieprocedure waarin de veiligheidspartners (denk aan het Openbaar Ministerie, en de politie) hun zienswijze kunnen geven, gelijktijdig met het ter inzage leggen voor iedereen die wil reageren. Deze termijn loopt tot 2 mei 2021. VVD-raadslid en portefeuillehouder veiligheid in de VVD-fractie Jeffrey van Gils: ‘Er worden een aantal terechte punten aangehaald in de concept-actualisatie, zoals de inzet op preventie en de persoonsgerichte aanpak. Dat klinkt goed, maar gaat het ook goed?  Ik heb daarom de burgemeester gevraagd om aandacht te houden voor de effectiviteit van het beleid. De VVD vindt dat veiligheid en de effectiviteit daarvan een duidelijke plek in de begroting en dus de P&C cyclus verdient. De huidige passages zijn namelijk vrij kaal en geven onvoldoende inzicht in hoe het ervoor staat met de veiligheid.

Jeffrey van Gils: ‘Zes maanden geleden begonnen we de termijn van onze burgemeester meteen goed met een debat over veiligheid en ik gaf toen aan benieuwd te zijn naar zijn visie op ons veiligheidsbeleid. Ik ben dus verheugd dat het ondanks de coronacrisis is gelukt om dat zo snel af te maken’.

De actualisatie betreft twee sporen. Het eerste spoor is de actualisatie van de vier speerpunten uit de nota. Dit zijn High Impact Crimes (geweld, straatroven, overvallen en woninginbraken), problematische jeugd(groepen), ondermijning en extremisme en radicalisering. Het tweede spoor betreft een aanvulling op de huidige nota. Dit zijn preventie, coronacrisis, leefbaarheid in de buurten, versterking en intensivering handhaving, aanpak woonoverlast, aandacht problematisch gedrag van individuen en cyberweerbaarheid.

'Volledig terecht spreekt de burgemeester in de actualisatie van een toename van de werkdruk en het takenpakket van de gemeentelijke BOA’s. Een intensivering en versterking bij handhaving ligt dan ook voor de hand’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Echter merk ik op dat er in de actualisatie, met uitzondering van de pilot met de wapenstok, geen concrete voorstellen staan hoe dat moet gebeuren.’

Het aanpakken van woonfraude wordt in het oorspronkelijke veiligheidsbeleid en deze actualisatie niet genoemd. Wat de VVD betreft moet daar meer aandacht voor komen. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheid om woningcorporaties meer toegang te geven tot het BRP.

Jeffrey van Gils: ‘Goed dat de burgemeester wil inzetten op preventie van onder andere woonoverlast. Waar mogelijk is dat altijd de beste optie. Maar daar zit wel de kern, ‘waar mogelijk’, want we moeten wel realistisch blijven. Niet iedereen die overlast veroorzaakt of een misdrijf pleegt is ziek of moet geholpen worden. En ook in die gevallen moeten we de samenleving beschermen tegen de gevolgen van hun gedrag.  Zitten er bijvoorbeeld wel genoeg gevolgen aan opgepakt worden, worden processen snel genoeg doorlopen, het zogenaamde lik-op-stuk-beleid. In de actualisatie lees ik namelijk dat daar nog geen uitvoering aan is gegeven.'