Log in op Mijn VVD

Placebo-knoppen in Zoetermeer?

In het Algemeen Dagblad van 25 mei 2021 wordt melding gemaakt dat veel knoppen bij verkeerslichten helemaal niet in verbinding staan met het stoplicht. Deze ‘placebo-knoppen’ zijn vooral bedoelt om voetgangers en fietsers het gevoel te geven men controle heeft over wat er gebeurt. In sommige gevallen zijn de knoppen voor fietsers overbodig geworden omdat er overal lussen in de weg liggen die fietsers kunnen detecteren. Voor VVD-fractievoorzitter Rob Duiven aanleiding schriftelijke vragen aan het college te stellen. ‘Zijn er in Zoetermeer ‘placeboknoppen’ zoals in het artikel is toegelicht, en zo ja, wat is de reden dat van dergelijke knoppen gebruik wordt gemaakt in Zoetermeer?’, zo wil hij van het college weten.

Dat het verkeerslicht toch vaak op groen springt als je nog maar net staat te wachten, heeft een andere reden, zo wordt in het artikel toegelicht. ‘De functie van veel van die knoppen is inmiddels al lang verdwenen, omdat er overal lussen in de weg liggen die fietsers detecteren’,  aldus verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen in het artikel: ‘Daarmee zijn die knoppen eigenlijk overbodig geworden.’

Rob Duiven: ‘Indien op één of meer locaties sprake is van dergelijke ‘placebo-knoppen’ in Zoetermeer, dan wil ik graag van het college weten of het bereid is op die locaties deze knoppen te verwijderen danwel voor fietsers en voetgangers kenbaar te maken dat deze knoppen geen effect op hebben op het programma.'