Log in op Mijn VVD

Sabin Jahan geïnstalleerd als tijdelijk raadslid

VVD-raadslid Vivianne van Yperen heeft per 2 juli 2021 haar tijdelijk ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad van Zoetermeer vanwege haar zwangerschap en bevalling. De voorzitter van het centraal stembureau heeft VVD-commissielid Sabin Jahan benoemd als tijdelijke opvolger van Vivianne. De gemeenteraad stemde op 12 juli unaniem in met de toelating van het benoemde tijdelijke raadslid tot de raad. De benoeming van Sabin geldt tot en met 22 oktober 2021. Dan keert Vivianne weer terug in de raad.