Log in op Mijn VVD

De Tjalk groeit uit haar jas De VVD stelt vragen

De openbare basisschool De Tjalk in de Leyens kent een sterke toeloop van nieuwe leerlingen en groeit uit haar jas. Een aantal klassen is al elders ondergebracht. Na de zomer zal dit voor nog meer klassen gelden. De VVD fractie in de raad van Zoetermeer maakt zich zorgen over deze situatie en heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders

Ouders in de wijk De Leyens sturen hun kinderen graag naar de openbare basisschool De Tjalk. Ook vanuit andere wijken komen veel kinderen naar de school. De populariteit van de school maakt dat het aantal leerlingen de komende jaren zal blijven groeien. De groei kon eerst nog wel worden opgevangen op de locatie. Dat is niet langer mogelijk en er moeten nu klassen worden bijgebouwd. Het wachten is op gemeentelijke goedkeuring van de plannen. In afwachting van nieuwbouw zijn een paar klassen al ondergebracht op andere locaties. Het gebruik van bestaande gymlokalen als leslokalen bleek onvoldoende soelaas te bieden.Omdat nieuwbouw niet voor het nieuwe schooljaar kan worden gerealiseerd en omdat de groei van het aantal leerlingen doorzet, is het onvermijdelijk dat nog meer klassen tijdelijk elders een plek zullen moeten vinden.

De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van signalen die zij ontving, vragen gesteld aan het college. Zo wil de VVD van het college horen welke oplossingen de gemeente Zoetermeer heeft voor De Tjalk. VVD-raadslid Lisette Meijer: “Het verdelen van leerlingen over meerdere locaties is een noodoplossing die niet lang mag duren. Het brengt ouders in de problemen die hun kinderen naar verschillende plekken in de stad moeten brengen. En wat te denken van leerlingen die een eind zullen moeten gaan fietsen terwijl ze nu vlak bij De Tjalk wonen? Ik zou me als ouder best zorgen maken over de veiligheid.”. De VVD wil ook weten of de situatie van de succesvolle school De Tjalk uniek is in Zoetermeer, of dat ook andere scholen met dit soort problemen te maken hebben.


De vragen van de VVD:

Geacht College,

De fractie van de VVD in de raad van Zoetermeer heeft signalen ontvangen dat de basisschool De Tjalk overvol is en een tekort heeft aan lokalen. Wij hebben begrepen dat er een verzoek tot uitbreiding bij de gemeente ligt, maar dat hier nog geen uitsluitsel over is gegeven. Wanneer dit verzoek wordt goedgekeurd, zal dit, naar wij begrijpen, sowieso niet meer op tijd zijn voor het volgende schooljaar. Dit heeft naar verwachting tot gevolg dat leerlingen naar andere locaties zullen moeten uitwijken.

De VVD Zoetermeer heeft hierover een aantal vragen:

 1. Is het college bekend met de hierboven beschreven situatie op basisschool De Tjalk?
 2. Welke cijfers zijn bij college bekend m.b.t. deze school omtrent huidige resp. te verwachten leerlingen aantallen, aantal klassen en aantal lokalen?
 3. Is het college bekend met het gebruik van de gymlokalen als reguliere leslokalen bij deze school?
 4. Betekent dit gebruik van gymlokalen dat er geen gymonderwijs meer wordt gegeven (dat wordt meestal in externe gymzaal dan gedaan, wat betekent dat ook de allerkleinsten ergens anders moeten gymmen)?
 5. Overwegende dat de verantwoordelijkheid voor de ruimte van en op een basisschool bij de gemeente ligt; welke oplossing(en) heeft het college voor basisschool De Tjalk?
 6. Heeft het college in haar overwegingen bij de gekozen oplossingsrichting meegenomen dat ouders vaak bij de schoolkeuze voor specifieke locaties hebben gekozen (o.a. ligging ten opzichte van huis, het wel of niet alleen naar school kunnen lopen, verkeersveiligheid rondom de school)?
 7. Betrekt de gemeente bij haar overwegingen ook de veiligheid van de leerlingen, als zij naar verder liggende locaties moeten fietsen?
 8. Speelt voor de gemeente ook een rol bij de overwegingen dat als ouders meerdere kinderen op deze school hebben, zij die naar twee locaties op dezelfde tijd moeten brengen, wat fysiek onmogelijk is?
 9. Welke eventuele andere basisscholen in Zoetermeer bevinden zich in een vergelijkbare situatie en op welke wijze gaat de gemeente hiermee om?
   

Lisette Meijer

Raadslid VVD Zoetermeer