Log in op Mijn VVD

Zoetermeer ‘slimme stad’ met aandacht voor privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli jl. concrete aanbevelingen gepubliceerd voor de ontwikkeling van zogenoemde Smart City-toepassingen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor gemeenten die met slimme sensoren en meetapparatuur data in de openbare ruimte verzamelen of dat van plan zijn. Gesteld wordt door de AP dat technologie kan helpen om problemen op te lossen en de stad leefbaarder en veiliger te maken maar dat er wel aandacht voor de rechten, vrijheden en privacy van burgers moet zijn. De Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of visie, beleid en uitvoering in Zoetermeer naar het oordeel van het college voldoen aan de aandachtspunten en aanbevelingen in het AP-rapport. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander van het samen met de inwoners en ondernemers zoeken naar en benutten van innovatieve, slimme oplossingen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van onder meer de leefbaarheid, vitaliteit, mobiliteit en gezondheid, mits ook de privacy van de Zoetermeerse inwoners daarbij in het oog wordt gehouden’.

Een 'smart city' is een stad die wordt beheerd en bestuurd door hoogwaardige technologie. Het doel is de levenskwaliteit van de burgers te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen. In de praktijk gaat het om het managen en optimaliseren van collectieve voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan: verkeers- en vervoerssystemen, krachtcentrales, waterleidingnetwerken, afvalbeheer, wetshandhaving, informatiesystemen, scholen, bibliotheken, ziekenhuizen enzovoort.

Zoetermeer is in 2040 een ‘slimme stad’, zo luidt de ambitie in de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De beoogde aanpak voorziet in het slim benutten van digitale mogelijkheden zoals technologische ontwikkelingen en data-analyses. ‘Het is daarom zaak dat de bescherming van de privacy van de Zoetermeerse inwoners op voorhand goed geregeld is’, aldus Rob Duiven.

De VVD wil verder van het college weten Waar het college ruimte voor aanpassingen en verbeteringen ziet en of het bereid is de raad daarover te informeren. Eén van de aanbevelingen van de AP is namelijk dat gemeenteraden meer betrokken moeten worden bij digitalisering en de inzet van Smart City-toepassingen.