Log in op Mijn VVD

VVD stelt vragen over luchtkwaliteit Zoetermeerse scholen

In Nederland blijft de luchtkwaliteit van de ruim 9300 schoolgebouwen achter bij de verwachtingen en voldoet die op plekken niet aan wettelijke eisen, aldus een bericht daarover in het Algemeen Dagblad van 23 augustus. In het primair onderwijs zou slechts 33 procent van het onderwijspersoneel de ventilatie momenteel op orde vinden, in het voortgezet onderwijs 34 procent en in het mbo 23 procent. En maar liefst 80 procent van de scholen zou een slecht binnenklimaat hebben. Reden voor de VVD om schriftelijke vragen te stellen over de actuele situatie in Zoetermeer. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Leerprestaties en gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel zijn gebaat bij een gezond binnenklimaat in de scholen. Een goede ventilatie voor een goede luchtkwaliteit is daarbij heel belangrijk, zeker gelet ook op de nog steeds voortdurende zorgen over Covid-19’.

De Zoetermeerse VVD wil onder meer van het college weten of het zich herkent in het beeld dat in het AD-artikel wordt op geroepen ten aanzien van de luchtkwaliteit op scholen voor wat betreft de situatie in Zoetermeer, in het bijzonder met betrekking tot het niet op orde zijn van de ventilatie en het slechte binnenklimaat en of het op de hoogte is van eventuele klachten daarover van onderwijspersoneel of schoolbesturen. Verder stelt de VVD vragen of het college en schoolbesturen aanspraak hebben gemaakt of dit voornemens zijn te doen op de door het rijk ter beschikking gestelde subsidies voor projecten om de luchtverversingscapaciteit te verbeteren, kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte aan te brengen en een energieregistratie- en bewakingssysteem voor het hele gebouw te installeren.