Log in op Mijn VVD

It's official now: Jan Iedema lijsttrekker Zoetermeerse VVD

Niet helemaal een verrassing, want omdat zich voor de deadline voor het aanmelden van kandidaten op 7 juni 12.00 uur geen tegenkandidaten hadden gemeld, kon het lijsttrekkerschap van de Zoetermeerse VVD Jan Iedema eigenlijk al niet meer ontgaan. De regels vereisen echter wel een formeel besluit van de Ledenvergadering. En dat besluit viel op woensdag 1 september 2021: met algemene stemmen werd Jan Iedema op het VVD-schild gehesen. Met een bos bloemen van VVD-voorzitter Dick Faas werd de benoeming bezegeld. Er werden nog meer besluiten genomen. Ook het Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 werd door de Ledenvergadering aangenomen evenals de definitieve groslijst met de verkiesbare kandidaten. Op 5 oktober wordt de kandidatenlijst vastgesteld en wordt de line-up duidelijk waarmee lijsttrekker Jan Iedema campagne zal gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022.