Log in op Mijn VVD

VVD-raadslid Jeffrey van Gils te gast in radioprogramma Pointer

Op 5 september was VVD-raadslid Jeffrey van Gils te gast in het KRO-NCRV radio-programma Pointer op Radio 1. Onderwerp van gesprek was het tekort woningen, in het bijzonder aan sociale huurwoningen in Nederland. Jeffrey van Gils: ‘Ook Zoetermeer heeft hiermee te kampen. De Zoetermeerse VVD hamert daarom voortdurend op de noodzaak in onze stad meer woningen te bouwen. Niet alleen sociale woningen, maar ook woonruimte voor andere doelgroepen. Ook het rapport Louter heeft vorig jaar op indringende en niet te ontkennen wijze dat zonder ingrijpen de trage maar gestage, bijna geniepige, erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad onverminderd doorgaat. Terecht wordt dus in de nieuwe Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 gestreefd naar het vergroten van de concurrerende woonaantrekkelijkheid door het creëren van een evenwichtiger en gevarieerder woningaanbod’.

De focus in het radioprogramma lag echter vooral op de schaarste aan sociale woningen, in het bijzonder in de regio Haaglanden. In de regio Haaglanden wijzen gemeenten vooral naar elkaar als het gaat om de bouw van sociale huurwoningen, aldus hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft Peter Boelhouwer die naast Jeffrey van Gils te gast was in de studio. In Zoetermeer wordt overigens de volgende verdeling over de bouwsegmenten aangehouden: 27% sociale huurwoningen, 25% huurwoningen in het middensegment en 48% koopwoningen. Zoetermeer levert in de regio Haaglanden derhalve een stevig aandeel in de realisatie van sociale huurwoningen. Niet elke gemeente in de regio haalt bij nieuwbouwontwikkelingen dit percentage.

Nadrukkelijk werd ook de ontwikkeling van het Entree-gebied genoemd. Jeffrey van Gils: ‘De woningnood in Zoetermeer blijft groot, daarom moeten we bouwen en De Entree gaat daaraan de grootste bijdrage leveren. Ook met de realisatie van sociale woningen, die onderdeel uitmaken van de plannen van de betrokken ontwikkelaars waardoor een nieuwe leefbare, moderne en duurzame stadswijk met een gezonde mix aan woningen, voor starters, gezinnen en empty nesters’.

Voor de VVD moet Zoetermeer een stad zijn waar het fijn leven is, waar je goed en betaalbaar kunt wonen, waar je je veilig en prettig voelt. Daarom is het belangrijk dat alle Zoetermeerders op ieder moment in hun leven in het juiste huis kunnen wonen. Een woning die je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt.  Verhoging van het bouwtempo en bevordering van de doorstroming zijn daarom belangrijke pijlers om dat te bereiken.

De uitzending is hier terug te beluisteren.