Log in op Mijn VVD

VVD: kwaliteit plannen doorslaggevend bij besteding Eneco-miljoenen

Maandag 13 september stond een ogenschijnlijk saai onderwerp op de commissie-agenda: het Raadsvoorstel Investeringsmiddelen investeringsfonds huidige bestuursperiode. Niets is minder waar. Dit raadsvoorstel gaat over het bepalen hoeveel geld er uit het Eneco-investeringsfonds van € 60 miljoen in 2021 en 2022 gehaald kan en mag worden om plannen te financieren. Het college stelt voor een bedrag van € 15 miljoen te reserveren. Er moeten dan wel voor concrete plannen concrete raadsvoorstellen worden gemaakt die voldoen aan het in juni door de raad vastgestelde Afwegingskader van het investeringsfonds Fonds Zoetermeer 2040 .VVD-fractievoorzitter en woordvoerder Rob Duiven: ‘De VVD is voorstander dat in beginsel alle plannen worden gekoppeld aan de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie Zoetermeer 2040, zoals de VVD dat in juni ook in het debat over de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 heeft bepleit. Het raadsvoorstel pleit daar ook voor maar het is goed om dat steeds te bevestigen’.

Het succes in de aanwending van de geoormerkte middelen wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de plannen die aan de raad worden voorgelegd. ‘Met de ontwikkeling van die plannen is, als het goed is, reeds een begin gemaakt, zoals in juni door de raad vastgesteld. Het door de raad vastgestelde Afwegingskader geeft daarbij, naast de vastgestelde Visie Zoetermeer 2040, richting en houvast, maar garandeert niet automatisch de kwaliteit van die plannen’, aldus Rob Duiven: ‘Daarom zal in het begrotingsdebat in november de kwaliteit van de uiteindelijk voorgelegde voorstellen voor de VVD de doorslag geven of hiermee op verstandige, zinvolle en goed renderende manier van de geoormerkte middelen uit het Investeringsfonds gebruik wordt gemaakt’.

Het debat in de commissie krijgt op een nog nader moment te bepalen moment en manier een vervolg, mede afhankelijk van nadere informatie die het college aan de raad zal toezenden.