Log in op Mijn VVD

VVD wil meer visie in nota vrije tijd

De VVD mist ambitie en vernieuwing in de nota vrije tijd. In de vergadering van de raadscommissie van 7 april werd de door het college voorgestelde nota besproken. De plannen van het college zijn volgens de liberalen te vrijblijvend en niet concreet genoeg.

"We missen heel veel in de nu voorgestelde nota. Een effectief beleid op vrije tijd is goed voor Zoetermeer. De gemeente moet met deze nota een kader stellen waar het vrijetijds-aanbod aan moet voldoen. Nu ontbreekt elke vorm van kader en is niet duidelijk wat we wel en niet gaan doen." aldus Lisette Meijer, woordvoerder vrije tijd voor de VVD.

De nota vrije tijd gaat over onder andere cultuur, sport en evenementen. De VVD vindt het goed dat de verbinding tussen deze sectoren wordt gezocht. De huidige nota is echter te abstract om deze overkoepeling waar te maken.

De VVD deed tijdens de commissievergadering een aantal concrete suggesties om de nota te verbeteren. Ook in het verkiezingsprogramma van de VVD bepleiten de liberalen een beter vrije-tijdsbeleid. Zo wil de VVD het subsidiebeleid cultuur herzien, brede school activiteiten uitbreiden en een bruisender Stadshart.

Meijer: "Sturen op hoofdlijnen is goed, maar dit moet niet leiden tot onduidelijkheid. De komende periode wordt de tijd genomen om het stuk te verbeteren en concretiseren. In de besluitvorming blijven wij ons hard maken voor een nota vrije tijd waarin samenwerken, visie en kwaliteit voorop staan, zodat ook iedereen in de stad weet waar hij aan toe is."