Log in op Mijn VVD

Fractie VVD 'op de hei' in kasteel De Essenburgh

Elk jaar houdt de fractie van de Zoetermeerse VVD een 'fractieweekend', dat dan vooral in het teken staat van de voorbereiding op het voorjaarsdebat. Doorgaans vindt het fractieweekeinde dus begin juni plaats maar vanwege Corona was het niet mogelijk dit in 2020 en 2021 te doen. Dus ruim tweeëneenhalf na het fractieweekeinde in juni 2019 in Noordwijk trok de fractie er weer op uit, dit keer op 1 en 2 oktober op kasteel De Essenburgh in het Gelderse Hierden. De focus was deze keer gericht op de voorbereiding in het begrotingsdebat begin november, maar ook de resterende raadsperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 stond uiteraard op de agenda. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Het was weer een geslaagde bijeenkomst waarin we met elkaar de ruimte en de tijd konden nemen wat diepgaander over zaken met elkaar van gedachten te wisselen. Hoewel we de afgelopen raadsperiode al mooie resultaten hebben bereikt is het zaak om ook in de laatste maanden tot aan de verkiezingen nog ons aandeel in de Zoetermeerse politiek te leveren'.